ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش-تىڭ كوپ جەرىندە قارلى بوران بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2020-01-13 10:16

 

ٴوز حابارىمىز: ا ق ش مەديالارىنىڭ حابارىنا قارعاندا، بىرنەشە كۇننەن بەرى، ا ق ش تىڭ كوپ جەرلەرىندە قارلى بوران بولىپ، كەم دەگەندە 11 ادام جانىنان جۇدا بولدى. بۇدان تىس، ناشار اۋارايى سەبىنەن كوپ جەرلەردە ەلەكترمەن قامداۋ ىقپالعا ۇشىرادى.

 

 


اۋدارعان: اينۇر گىمڭعازى قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش-تىڭ كوپ جەرىندە قارلى بوران بولدى

ناشار اۋارايى سەبىنەن كوپ جەرلەردە ەلەكترمەن قامداۋ ىقپالعا ۇشىرادى.