ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

حانگودا الەۋمەتتىك ورىنداردا ماسكى تاقپاعاندارعا 600 يۋاننان تومەن اقشالاي ايىپ سالىندى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2020-11-14 11:07

ءوز حابارىمىز. حانگودا 11-ايدىڭ 13-كۇنىنەن باستاپ الەۋمەتتىك ورىنداردا ماسكى تاقپاعاندارعا 600 يۋاننان تومەن ايىپ سالىندى.


اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

حانگودا الەۋمەتتىك ورىنداردا ماسكى تاقپاعاندارعا 600 يۋاننان تومەن اقشالاي ايىپ سالىندى

حانگودا 11-ايدىڭ 13-كۇنىنەن باستاپ الەۋمەتتىك ورىنداردا ماسكى تاقپاعاندارعا 600 يۋاننان تومەن ايىپ سالىندى.