ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ەۆروپا وداعى تەز ارادا انتيگەندى تەكسەرۋ سىناق ءدارىسىنىڭ جالپىلىق تىزىمدىگىن جاريالادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2021-02-22 09:28

ءوز حابارىمىز. جەرگىلىكتى ۋاقىت 2- ايدىڭ 18- كۇنى ەۆروپا وداعىنا مۇشە 27 ەلدەگى انتيگەنىن تەكسەرۋدەن تۋىلعان بىلىقپالىق ماسەلەسىن شەشۋ ءۇشىن، ەۆروپا وداعىنا مۇشە ەلدەر تۇگەل مويىندايتىن انتيگەندى سىناق ەتەتىن ونىمدەردىڭ تىزىمدىگىن تەز ارادا جاساپ شىقتى، مۇنىڭ ىشىندە جۇڭگونىڭ تەز ارادا انتيگەندى تەكسەرۋ سىناق ءدارىسى دە بار.


اۋدارعان: سەرىك راقىم ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ەۆروپا وداعى تەز ارادا انتيگەندى تەكسەرۋ سىناق ءدارىسىنىڭ جالپىلىق تىزىمدىگىن جاريالادى

جەرگىلىكتى ۋاقىت 2- ايدىڭ 18- كۇنى ەۆروپا وداعىنا مۇشە 27 ەلدەگى انتيگەنىن تەكسەرۋدەن تۋىلعان بىلىقپالىق ماسەلەسىن شەشۋ ءۇشىن، ەۆروپا وداعىنا مۇشە ەلدەر تۇگەل مويىندايتىن انتيگەندى سىناق ەتەتىن ونىمدەردىڭ تىزىمدىگىن تەز ارادا جاساپ شىقتى، مۇنىڭ ىشىندە جۇڭگونىڭ تەز ارادا انتيگەندى تەكسەرۋ سىناق ءدارىسى دە بار.