ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

فيليپپيندە تايفىڭ داۋىلىنان كەمىندە 11 ادام قازا بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2021-06-07 10:29

 

ٴوز حابارىمىز. فيليپپين مەملەكەتتىك اپات زيانىن ازايتۋ كوميتەتى 6-ايدىڭ 6-كۇنى حابار جاريالاپ بىلاي دەدى: بيىلعى«ٴتۇستى بۇلت» اتتى 3-ٴنومىرلى تايفىڭ داۋىلىندا فيليپپيندە كەمىندە 11 ادام قازا بولىپ، 2 ادام دەرەكسىز كەتىپ، 3 ادام جارالاندى. تانىستىرۋعا قاراعاندا، وسى رەتكى تايفىڭ داۋىلى فيليپپيندە ىلگەرىندى ـ كەيىندى 8 رەت قۇرلىققا شىعىپ، تاۋ كوشكىنى جانە تاسقىن اپاتى تۋىلعان، قازىرگە دەيىن 120 مىڭنان استام ادام اپاتقا ۇشىراعان.


اۋدارعان:كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

فيليپپيندە تايفىڭ داۋىلىنان كەمىندە 11 ادام قازا بولدى

تاۋ كوشكىنى جانە تاسقىن اپاتى تۋىلعان، قازىرگە دەيىن 120 مىڭنان استام ادام اپاتقا ۇشىراعان