ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ەۆروپانىڭ كوپتەگەن جەرلەرىندە تاسقىن اپاتى جالعاستى تۋىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-07-18 16:17

 

ٴوز حابارىمىز. ەۆروپانىڭ كوپتەگەن جەرلەرىندە تاسقىن اپاتى ٴالى دە جالعاسۋدا. گەرمانيادا قازىر تاسقىن اپاتىندا قازا بولعانداردىڭ سانى 141 ادامعا جەتتى، قۇتقارۋ قىزمەتى ٴالى دە شۇعىل ورىستەتىلۋدە. بەلگيانىڭ شىعىس وڭتۇستىك بولەگىندەگى تاسقىن اپاتىندا كەم دەگەندە 27 ادام قازا بولدى، قازا بولعانداردىڭ سانى جالعاستى ارتاتىن كورىنەدى.

اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ەۆروپانىڭ كوپتەگەن جەرلەرىندە تاسقىن اپاتى جالعاستى تۋىلدى

ەۆروپانىڭ كوپتەگەن جەرلەرىندە تاسقىن اپاتى ٴالى دە جالعاسۋدا. گەرمانيادا قازىر تاسقىن اپاتىندا قازا بولعانداردىڭ سانى 141 ادامعا جەتتى، قۇتقارۋ قىزمەتى ٴالى دە شۇعىل ورىستەتىلۋدە.