ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

يتاليا سيتسيليا ارالىنىڭ وڭتۇستىك تەڭىز الابىندا قۇيىن سوقتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-09-11 11:49

 

ٴوز حابارىمىز. يتاليا سيتسيليا ارالىنىڭ وڭتۇستىك تەڭىز الابىنداعى پانتايلەريا ارالىندا كەشە كەشتە تۇتقيىل قۇيىن سوقتى. قۇيىن 10 نەشە اۆتوكولىكتى ۇشىرىپ، 2 ادام باقىتقا قارسى قازا بولىپ، 9 ادام جارالاندى.

اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

يتاليا سيتسيليا ارالىنىڭ وڭتۇستىك تەڭىز الابىندا قۇيىن سوقتى

يتاليا سيتسيليا ارالىنىڭ وڭتۇستىك تەڭىز الابىنداعى پانتايلەريا ارالىندا كەشە كەشتە تۇتقيىل قۇيىن سوقتى. قۇيىن 10 نەشە اۆتوكولىكتى ۇشىرىپ، 2 ادام باقىتقا قارسى قازا بولىپ، 9 ادام جارالاندى.