ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ەۆروپا وداعى مەن ا ق ش «اقشانىڭ قۇنسىزدانۋىن باسەيتۋ زاڭ جوباسى» جونىندە كەڭەس وتكىزىپ، ورتاق تانىمعا كەلە المادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2023-01-18 10:30

 

ٴوز حابارىمىز. ەۆروپا وداعى كوميتەتىنىڭ اتقارۋشى ٴتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى 1-ايدىڭ 17-كۇنى كەشتە ساپارلاي كەلگەن ا ق ش-نىڭ ساۋدا ۋاكىلدەرىمەن «اقشانىڭ قۇنسىزدانۋىن باسەيتۋ زاڭ جوباسى» جونىندە كەڭەس وتكىزدى، ٴبىراق ورتاق تانىمعا كەلە المادى.


اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ەۆروپا وداعى مەن ا ق ش «اقشانىڭ قۇنسىزدانۋىن باسەيتۋ زاڭ جوباسى» جونىندە كەڭەس وتكىزىپ، ورتاق تانىمعا كەلە المادى

ا ق ش-نىڭ ساۋدا ۋاكىلدەرىمەن «اقشانىڭ قۇنسىزدانۋىن باسەيتۋ زاڭ جوباسى» جونىندە كەڭەس وتكىزدى، ٴبىراق ورتاق تانىمعا كەلە المادى.