ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش-نىڭ فلوريدا شتاتىندا مىلتىق اتۋ وقيعاسىندا 8 ادام جارالاندى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2023-01-18 10:30

 

ٴوز حابارىمىز. 1-ايدىڭ 17-كۇنى ا ق ش فلوريدا شتاتىنىڭ سان-لۋسي اۋدانىنىڭ ساقشى جاعى بىلاي دەپ جاريالادى: سول كۇنى پەرسبۋرگ قالاسىندا وتكىزىلگەن مارتين لۋد كيندى ەسكە ٴتۇسىرۋ قيمىلىندا مىلتىق اتۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، 8 ادام جارالاندى، مۇنىڭ ىشىندە ٴبىر ادامنىڭ جاعدايى حاۋىپتى.اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش-نىڭ فلوريدا شتاتىندا مىلتىق اتۋ وقيعاسىندا 8 ادام جارالاندى

سول كۇنى پەرسبۋرگ قالاسىندا وتكىزىلگەن مارتين لۋد كيندى ەسكە ٴتۇسىرۋ قيمىلىندا مىلتىق اتۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، 8 ادام جارالاندى، مۇنىڭ ىشىندە ٴبىر ادامنىڭ جاعدايى حاۋىپتى.