ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

نيگەريادا ٴبىر قىستاق شابۋىلعا ۇشىراپ، از دەگەندە 10 ادام ٴولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2023-09-12 10:50
 
ٶز حابارىمىز. نيگەريا مەديالارىنىڭ 9-ايدىڭ 11-كۇنگى حابارىنا قاراعاندا، نيگەريانىڭ ورتا بولەگىندەگى گاۋيۋان وبلىسىنىڭ ٴبىر قىستاعى 9-ايدىڭ 10-كۇنى بەيمالىم بىرەۋلەردىڭ شابۋىلىنا ۇشىراپ، از دەگەندە 10 ادام ولگەن. سوڭعى بىرنەشە ايدان بەرى نيگەريانىڭ كوپ جەرىندە قارۋلى شابۋىل جانە بارىمتالاۋ وقيعاسى ٴۇرتىس تۋىلىپ كەلەدى. 
 
اۋدارعان: باتىل نۇرلان ۇلى 
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

نيگەريادا ٴبىر قىستاق شابۋىلعا ۇشىراپ، از دەگەندە 10 ادام ٴولدى

سوڭعى بىرنەشە ايدان بەرى نيگەريانىڭ كوپ جەرىندە قارۋلى شابۋىل جانە بارىمتالاۋ وقيعاسى ٴۇرتىس تۋىلىپ كەلەدى.