ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش ۇكىمەتى رەسەيدىڭ ءبىر ءبولىم بانكەلەرىمەن ەنەرگيا سالاسىنداعى ساۋداعا قاتىستى ەسەپ جابۋعا رۇقسات ەتتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2024-04-30 12:44
ءوز حابارىمىز. جەرگىلىكتى ۋاقىت 4-ايدىڭ 29-كۇنى رەسەي اقپارات اگەنتتىگىنىڭ ا ق ش قازىنا مينيسترلىگىنىڭ حابارىنان سيتات كەلتىرىپ حابارلاۋىنا قاراعاندا،  ا ق ش ۇكىمەتى 2024-جىلى 11-ايدىڭ 1-كۇنىنەن بۇرىن رەسەيدىڭ ءبىر ءبولىم بانكەلەرىمەن ەنەرگيا سالاسىنداعى ساۋداعا قاتىستى ەسەپ جابۋعا رۇقسات ەتكەن.
 
ساۋدا ەسەبىن جابۋعا رۇقسات ەتىلگەن رەسەي بانكەلەرى- رەسەيدىڭ سىرتقى ساۋدا بانكەسى،  رەسەي امانات بانكەسى،  ارفا بانكەسى جانە سانت-پەتربۋرگ بانكەسى سياقتى ءىرى بانكەلەر. بۇدان سىرت،  بەلگىلەمەگە ساي،  قاتىستى ەسەپ جابۋدى رەسەي ورتالىق بانكەسىمەن جۇرگىزۋگە دە بولادى. وسىدان بۇرىن ا ق ش ۇكىمەتى جاريالاعان اكىمشىلىك بۇيرىققا نەگىزدەلگەندە،  جوعارىداعى جۇمىستار جازالاۋ كولەمىنە جاتاتىندىقتان تيىم سالىنعان.
 
اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى
 
 
 
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش ۇكىمەتى رەسەيدىڭ ءبىر ءبولىم بانكەلەرىمەن ەنەرگيا سالاسىنداعى ساۋداعا قاتىستى ەسەپ جابۋعا رۇقسات ەتتى

جەرگىلىكتى ۋاقىت 4-ايدىڭ 29-كۇنى رەسەي اقپارات اگەنتتىگىنىڭ ا ق ش قازىنا مينيسترلىگىنىڭ حابارىنان سيتات كەلتىرىپ حابارلاۋىنا قاراعاندا، ا ق ش ۇكىمەتى 2024-جىلى 11-ايدىڭ 1-كۇنىنەن بۇرىن رەسەيدىڭ ءبىر ءبولىم بانكەلەرىمەن ەنەرگيا سالاسىنداعى ساۋداعا قاتىستى ەسەپ جابۋعا رۇقسات ەتكەن.