ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

پاپۋا-جاڭا گۆينەيانىڭ سولتۇستىگىندە اۋىر تاۋ كوشكىنى ءتۇسىپ ، 2000 نان استام ادام كومىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:巴特勒|     发布日期: 2024-05-29 16:57
ءوز حابارىمىز. پاپۋا-جاڭا گۆينەيانىڭ سولتۇستىگىندەگى ەنكا ولكەسىنىڭ مۋليتاكا رايونىندا 5-ايدىڭ 24-كۇنى تاۋ كوشكىنى ءتۇسىپ، 2 مىڭنان استام ادام كومىلىپ قالدى. ب م ۇ بالالار قور قوعامىنىڭ قاتىستى جاۋاپتىسى بىلاي دەدى: كومىلىپ قالعانداردان ءتىرى قالعان ادام بولماۋى مۇمكىن. جەرلىك ۇكىمەت 5-ايدىڭ 28-كۇنى شىرعالاڭ تۋىلعان جەردىڭ ماڭىنداعى 7900 ادامدى باسقا وڭىرگە شۇعىل جوتكەدى، ءارى وسى تەكتەس شىرعالاڭداردىڭ تۋىلۋ قاتەرى بار ەكەندىگىن ەسكەرتتى.
 
اۋدارعان: نازار ءارىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

پاپۋا-جاڭا گۆينەيانىڭ سولتۇستىگىندە اۋىر تاۋ كوشكىنى ءتۇسىپ ، 2000 نان استام ادام كومىلدى

پاپۋا-جاڭا گۆينەيانىڭ سولتۇستىگىندە اۋىر تاۋ كوشكىنى ءتۇسىپ ، 2000 نان استام ادام كومىلدى