ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش فەدەراتسيالىق قور ءوسىم مولشەر نىسانا ارالىعىن %5.25-%5.5 ارالىعىندا ساقتادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2024-06-14 14:50
 ءوز حابارىمىز. ا ق ش فەدەراتسيالىق زاپاس اقشا كوميتەتى 6-ايدىڭ 12-كۇنى، فەدەراتسيالىق قور ءوسىم مولشەرىنىڭ نسانا ارالىعىن %5.25 تەن %5.5 ارالىعىندا ساقتايتىندىعىن، بۇنىڭ بازاردىڭ جالپى بەتتىك مولشەرىنە سايكەس كەلەتىندىگىن جاريالادى. بۇل وتكەن جىلى 9-ايدان بەرى ا ق ش فەدەراتسيالىق زاپاس اقشا كوميتەتىنىڭ ءوسىم مولشەرىن ءۇرتىس 7-رەت ساقتاۋى. كوميتەتتەگىلەر بىلاي دەدى: اقشانىڭ قۇنسىزدانۋى وتكەن ءبىر جىلدا باسەڭدەگەنىمەن، ءالى دە جوعارى بولىپ وتىر. 
 
اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى
 
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش فەدەراتسيالىق قور ءوسىم مولشەر نىسانا ارالىعىن %5.25-%5.5 ارالىعىندا ساقتادى

ا ق ش فەدەراتسيالىق زاپاس اقشا كوميتەتى 6-ايدىڭ 12-كۇنى، فەدەراتسيالىق قور ءوسىم مولشەرىنىڭ نسانا ارالىعىن %5.25 تەن %5.5 ارالىعىندا ساقتايتىندىعىن، بۇنىڭ بازاردىڭ جالپى بەتتىك مولشەرىنە سايكەس كەلەتىندىگىن جاريالادى.