ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

كەدەن باس مەكەمەسى: 2019-جىلى ەلىمىزدىڭ تۇتاس تۇلعالىق كەدەننەن ٴوتۋ ۋاقىتى 2017-جىلداعىدان ٪ 50 تەن قىسقاردى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2020-01-14 09:54

 

ٴوز حابارىمىز: كەدەن باس مەكەمەسىنىڭ ساناعىنا قاراعاندا، 2019 – جىلى ەلىمىزدىڭ تۇتاس تۇلعالىق كەدەننەن ٴوتۋ ۋاقىتى 2017 – جىلداعىدان جارىمىنا استام قىسقارىپ، مەملەكەتتىك كەڭەستىڭ قاتىستى تالاپتارىن 2 جىل بۇرىن ورىنداپ بولعان.

 

 


اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

كەدەن باس مەكەمەسى: 2019-جىلى ەلىمىزدىڭ تۇتاس تۇلعالىق كەدەننەن ٴوتۋ ۋاقىتى 2017-جىلداعىدان ٪ 50 تەن قىسقاردى

مەملەكەتتىك كەڭەستىڭ قاتىستى تالاپتارىن 2 جىل بۇرىن ورىنداپ بولعان.