00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Фйлйпйндегi апаттан құтқарүға ацалысқан әр ел армяларына а қ ш қолбасшылық ыштабы жаүапты болды

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-07

    Фйлйпйнның лейт шығанағында тоқтап тұрған а қ ш-тың "вәшйнгтөн" мәркәлi әвямәткәсiнән қарашаның 16-күнiнен бастап күнi-түнi тоқтамай ұшқан 21 тiк ұшар айроплан "теңiз қарлығашы" атындағы тайфың даүылы аүыр дәрежеде ойрандаған тәклөбән раёны мен тақыр жерге айналған басқада қыстақ-қалашықтарға бөлiнiп құтқарүға барды. "жершәрi үақыт гәзетiнiң" тiлшiсi қарашаның 17-күнi фйлйпйнның себү қаласына барып, а қ ш-армясының апаттан құтқарүды орай етiп, соғыс қүатын арттырү жаттығүын жақыннан байқады.


    Апат ең аүыр тәклөбән әүежәйiндә, а қ ш армясының C-130 тұрпатты тасымал айропланы мен MV-22 тұрпатты төбесiнде екi қапалағы бар айропланы жарым сағат сайын iске бiрлiкте қосылып, апат раёнға құтқарү бұйымдарын жеткiзiп тұрды және апатқа ұшыраған бұқараны манйла, себү қалаларына тасымалдады. Мұндағы адам назарын аүдарғаны-тайфың даүылында аүыр дәрежеде ойрандалған тәклөбән әүежәйi қолбасшылық жүйесiнiң бiр бөлiмi қалпына келтiрiлгенiмен а қ ш армясы оған йек сүйемедi, қайта кеңiстiк қатынасын басқаратын дербес жүйе құрды әрi әүежәйдiң басым көп бөлегiн йемденiп, фйлйпйнның әүе армясы мен басқа елдердiң құтқарүға барған айропландарын әүежәйдiң шағын бөлегiне ығыстырды. "жершәрi үақыт гәзетiнiң" тiлшiсi фйлйпйндегi а қ ш елшiсiнен мынаны ұғысты: қарашаның 16-күнiне дейiн, а қ ш армясының C-130 тұрпатты 10 тасымал айропланы мен MV-22 тұрпатты 8 айропланы апаттан құтқарүға iстетiлiп, осы айропландар жйыны 186 рет ұшып, апат раёнға шұғыл қәжеттi 174 мың тонна бұйым мен а қ ш армясының 1200 құтқарүшысын тасымалдады, өсiмен бiр үақытта апатқа ұшыраған 2800 фйлйпйн тұрғыны мен 109 а қ ш азаматын хаүыпсыз жерлерге жөткедi.


    "жершәрi үақыт гәзетi" тiлшiсiнiң арнаүлы арнадан ұғысүына қарағанда, апат раёнға әлдiмен барған а қ ш теңiз армясының 1200 құрылық әскерi мен осы раёнға аттанғалы тұрған а қ ш теңiз армясының 1000 әскерi жапоняның өкйнәүә аүданына ұзақ жылдар бойы қоныстанған а қ ш армясының тынық мұхйттағы құрылық әтретi қолбасшылық ыштабының 3 брйгәдәсiнән екен. Оларда теңiзден құрылыққа шығатын кеме, жел қайық, құрылықтада, сүдада жүретiн әвтөкөлiк, шағын кеме сяқты жабдықтар бар болғаннан сырт түргi, генерәтөр, үлкен бұрғы, алып жүрүге ебдейлi сү сандығы сяқты аспап-саймандары толық, олар апат раёнға баратын маңызды тасжол ленясiн тазалаү, апатқа ұшыраған шеткерi қiстәқтәрмен байланыс жасаү мiндетiн атқарады.


    Әнглянiң бас үәзiрi кәмерөн әнгля әвямәткәсiн осы апат раёнға жiберүдi жарялап, бұған осыдан бұрын жеке-жеке апат раёнға барған йзрайля, кәнәдә, аүстраля, малайся елдерiнiң апаттан құтқарү әтреттерiн қосқанда, апат раёнда бас қосқан әрқәйсi елдiң әскерй әтреттерi 10 нан асты. "жершәрi үақыт гәзетiнiң" тiлшiсi мынаны ұғысты: әрқәйсi елдiң апаттан құтқарү әтреттерi қарамаққа "фйлйпйн үкiметiне қiзмет өтегенiмен", шынтүайтында а қ ш армясы осы елдердiң құтқарү әтреттерiне бүйдәгер болүда, а қ ш армясының апаттан құтқарү жаүаптылары осы елдердiң әтреттерiн а қ ш түының астына жйнап, "апат раёнында бiрлесiп әрекет өрiстетү торын" құрды.


    А қ ш армясы тынық мұхйт құрылық әтретiнiң қолбасшылық ыштабы түсiнiк берiп былай дедi: "мұның барлығы бiз жылына бiр рет өткiзетiн "кәрәт" мәнйверiнiң дайындық жобасы iспеттi". "жершәрi үақыт гәзетiнiң" тiлшiсi қарашаның 17-күнi себү қаласында тiлшiлiк iстеп жүрiп мынаны ұғысты: а қ ш армясы тынық мұхйттағы бас ыштабының қолбасшысы а қ ш-тың тынық мұхйттағы теңiз армясының құрылық соғысы әтретiнiң көмәндрi, генерәл лейтенәнт жон. Үеслердi 505-нөмiрлi бiрлеспе әтреттiң көмәндрi етiп бекiтiп, фйлйпйнның апат раёнында құтқарүға ацалысып жатқан а қ ш армясын орналастырү және жабдықтарды сәйкестiрү мiндетiне жаүапты еттi.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">