00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Жүңгө мен венгря шарүашылық селбестiгiнiң болашағы

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-07

    Венгря өнеркәсiп саүда қоғамы венгря жүңгө бөлiмше қоғамының бастығы нац. Томас таяүда шйнхүа әгентiгiнiң тiлшiлiгiн қабылдағанда былай дедi : венгрямен жүңгөнiң шарүашылық селбестiк көмескi күшi зор, алайда екi ел арасында өнiмдi шарүашылық селбестiк мехәнйзiмi кемшiл. Кезекте екi елде бiр – бiрiнiң базарына iшкерлей тексерү жүргiзүде, венгря жүңгөнiң қәжетiн танып жетiп, озының жөңгөдеген сұрансын ортаға қоятын болса, екi ел үкiметi бұл жөнiнде қою селбестiк орнатып, кеңес өткiзедi, бұл екi ел үкiметi жөнiнде де тамаша қiзмет саналады. Ол мыналарды ұсынс еттi, жүңгө мен венгря екi елiнiң базарына саралаү жүргiзiп, үкiмет ара арнаүлы көмйтет құрып, йымпорт експөрт жағдайын ойласүы қәжет. Венгрядә егiстiк жер мол, екi елдiң аүыл шарүашылық саласындағы селбестiгiнiң болашағы шалқар. Үенгрянiң жерi қонарлы, аүыл шарүашылық өнiмдерiнiң сапасы жақсы, салстырмалы айтқанда жүңгөнiң егiстiк жер көлемi аз, жүңгө базарына болашақта тыпты де астық қәжет болады, сондықтан екi ел аүыл шараүшылығына қаржы қосү өбектiлерiн орнатып, аүыл шарүашылық өнiмдерi ондырсын жебеп, жүңгөнiң базарын қанағаттандырүы тйiс.


    Нац. Томас былай дедi : венгрянiң үзiм шарабы өте жақсы, дүнйеге әйгiлi мәркәләрi да жетерлiк, франсяның өзi де венгрядән жұзым шарабын експөрт етедi. Алайда өкiнерлiгi жүңгөдә бұл жағындағы базар ашылмады. Ол жүңгөғә сапарлай келiп, жүңгө базарын аралап, өзен көлдер ортасының былғанғандығын байқаған, жүңгөнiң сү байылғын басқарүы мен лас сүларды ығыстырү жағында тамаша тәжiрбесi бар, көптеген пәтент ұқығына йе, венгрянiң осы технйкәләрiн жүңгө әкелiп iстететiн болса, жүңгөнiң екөлөгялiқ ортасын жақсартүға орасан зор дәрежеде септiгiн тйгiзедi.


    Ол былай дедi: жүңгөдәғi сапары кезiнде тағы жүңгөдәғi мйнрал сү мен бұлақ сүларына ден қойып, жүңгөдә көптеген арасандардың барлығын байқаған алайда жүңгөлiқтәрдiң денi бұл арасандарға тек жүынү үшiн ғана баратындығын, венгря арасандардың хймялық құрамына талдаү жасап, оны шйпалы сүға айналдырып, көптеген аүырүларды емдеү жазүдың жолын тапты. Менше бұл жағында да жүңгөмен селбестiк өрiстетүдiң көмескi жақтары бар. Бұл екi ел саяхат саласының да маңызды селбестiк тұйыны болүы мүмкiн, венгря еврөпәнiң орта бөлегiне орналасқан жағырапялық орны және қатынас жақтан көптеген қолайлықтарға йе. Бұл мiнбе арқылы жүңгөнiң експөрт өнiмдерiн еврөпә базарына кiргiзүге болады, бұл жүңгө кәспөрiндәрiн жаппай баүрайды. Әсiресе шарүашылық қйншылығы аүырлаған жағдайда, жүңгөлiқ сәүдәгерлер салстырмалы әбзәлдiқпен қонайжай, завад қатарлы салаларға қаржы қосү орайына йе бола алады. Нац. Томас тағы былай дедi : венгрядә еңбек күш салстырмалы арзан, сапасы жоғары, қазыр көптеген венгрялiқтәр ханзү тiлiн үйренүге қызыға бастады, мiне осы бәсiлiмдiлiқтәрмен үенгря жүңгөнiң стiрәтегялiқ қаржы қосү орынның бiрiне айналары хақ. Кезекте, жүңгө үенгрянiң 15 iрi експөрт базары әрi 3 iрi ймпорт базары, санаққа негiзделгенде, бйыл қаңтардан қiркүйек айына дейiн екi жақтылы саүда сомасы 6 мйлярд 3 жұз мйллён юан әмерйкә доллары болған. Нац. Томас соңында, жүңгө үкiметi таяүда бiр сыпра рефөрмә шараларын алға қойды, бұл венгря кәспөрiндәрi мен жүңгө кәспөрiндәрiнә көптеген таптырмас орай жаратады- дедi.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">