00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Әнглянiң бұрынғы бас үәзiрi сәчер ханым қайтыс болды

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Әйнәгүл | Жаңаланған уақыт:2014-01-07

 

    Әнглянiң бұрынғы бас үәзiрi сәчер ханымның мәлiмдемешiсi сәүiрдiң 8–күнi: сәчер ханым сол күнi мйға қан құю наүқасынан 87 жасында қайтыс болды.


    1925–жылы қазанның 13–күнi мәгрйт.Сердә.Сәчер ханым әнглянiң грәнсөм қаласындағы бiр дүкен сәүдәгерiнiң отбасында дүнйеге келген. Әкесiнiң ықпалынан, мәгрйт жастайынан еңбекшiл, қйыншылыққа тозымды, дербес және қайсары болып ержетедi. Ол 1943– жылы охон үнйверсйтетi сәмөвер қыз балалар йнйстйтүының хймя кәсiбiне оқүға кiредi. Үнйверсйтеттегi кезiнде ол ұстамдылар партясына мүше болып, охон үнйверсйтетi ұстамдылар партясы қоғамының төрәғәсi болады. 1951–жылы, мәгрйт данйс. Сәчермен той жасайды, 1953–жылы ол әдвәкәт болады, 1959– жылы ұстамдылар партясы төмен палатасының мүшесi болады. 1970– жылдан 1974– жыл аралығында оқү–ағартү және ғылым мйнйстры болып мiндет өтейдi. 1975–жылы ақпан айында, сәчер ханым ұстамтылар партясының басшысы болып сайланып, әнгля сынды ерлер басым орында тұратын саясй партялардың тұңғыш әйел көсемi болады. 1979–жылы мамыр айында зор сайламда жеңiп шығып, әнглянiң бас үәзiрi болып, әнгля тарйхындағы тұңғыш әйел бас үәзiр болады. 1983 – жылы маүсым айыннан 1987 – жылдың маүсым айына дейiн жалғасынан екi рет бас үәзiр болып сайланып, әнглянiң 19– ғасырдың басыннан бергi жалғасынан бйлiк жүргiзген үақыты ең ұзақ бас үәзiр болады.


    Сәчер ханым бйлiк басынан шыққаннан кейiн, зор көлемдi рефөрмә жүргiздi, қазына жағында ақша саясатын жебеп, әлеүметтiк қаржыны азайтып, бажыны төмендетедi. Шарүашылық жағында зор көлемдi жекелендiрү саясатын қолданады; Қоғамдық салада шығынды азайтү, қоғамдық йгiлiк құрылымдарына рефөрмә жүргiзү қатарлы саясаттарды қолданады. Сол кез әнглянiң 20–ғасырдың 30–жылдарындағы ең аүыр екөнөмялiқ дағдарысына дөп келген кезi едi, сәчер ханымның шығарған түрлi саясаттары кедергiге ұшырап, үкiметтiң бйлiк жүргiзүi қйынға соғады. 1981-жылыдың соңында оның қолдаүға йе болү мөлшерi тарйхй естелiкке алынғаннан берi ең төмен мөлшерi 23% ке тұсып қалады. Алайда сәчер ханым өз майданында табанды болып, жолға қойған саясаттарының атқарылаүына барынша күш шығарады. Оның жүргiзген бiр сыпыра рефөрмәсiнiң арқасында әнглянiң шарүашылығы бiртiндеп жанданып, ол халықтың қолдаүына қайта йе болады. 1990- жылы қараша айында, сәчер ханым бас үәзiрлiк мiндетiнен шегiнедi. 1992 – жылы маүсым айында ол мәңгiлiк әқсүйек болү даңқына йе болады.


    Сәчер ханым саясй салада стйлде қатаң болып, оған қарсылар оны адүынды әйел деп атайды, содан бастап сәчер ханым адүынды әйел деген әтпен халықараға танылады. 1982 – жылы, әнгля мен әргентйнә марйнос топ аралының йелiк ұқығы мәселесiнде 74 соғыс жүргiзедi, осы жолғы соғыста сәчер ханым адүынды әйелдiк ролын толық бейнелейдi.


    1984–жылы желтөқсән айында сәчер ханым жүңгөдә сапарда болып, жүңгө мен әнгля үкiметi шяңгәң мәселесi жөнiндегi бiрлеспе мәлiмдмесiне қол қояды. Жүңгөнiң ортаға қойған бiр ел екi тұзым ой желiсiне сәчер ханым былай деп баға бередi: бiр ел екi тұзым ой желiсi дегенiмiз бiр елде екi түрлi саясй, қоғам және шарүашылық тұзымын атқарү дегендiк, бұл бұрын болып көрiлмеген жағдай. Бұл ой желiсi содан бастап үлгiге айналып, шешүге болмайтын мәселелердi қалай шешү және оған қалай төтеп берүдiң тамаша шарасына айналады.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">