00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Жүңгөнiң мемлекет қорғаныс ақ тысты кiтәбi ел басшыларының сенiмiн әйгiледi

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-07         Йындыстанның бейбiтшiлiк және қақтығыс жағдайын зерттеү мекемесi торабы жүырда "жүңгөнiң 2013 – жылғы мемлекет қорғаныс ақ тысты кiтәбi" деген тақырыпта мақала жарялады.


    Мақалада былай делiндi: жүңгө жүырда мемлекет қорғанысының ақ тысты кiтәп жарялады, бұл жүңгө үкiметiнiң мемлекет қорғаныс ақ тысты кiтәбiн 2010 – жылдан кейiн тұңғыш жарялаүы.


    2013 – жiлгi мемлекет қорғаныс ақ тысты кiтәбiндә көрсетiлүiнше, жүңгөнiң әскерй iстер ой желiсiнiң тұйыны әлi де азя тынық мұхйт раёнында болған, бұл жолғы қорғаныс ақ тысты кiтәбi жүңгөнiң мемлекет басшыларының өзiне және жүңгөнiң әскерй қосының күш қүатына толық сенiмдi екендiгiн көрсеттi.


    1998 – жылы жүңгө тұңғыш реткi мемлекет қорғаныс ақ тысты кiтәбiн жарялағаннан берi, жүңгөнiң әскерй iстерiн ашық ұстаү мәселесi хәлiқәрәмен өзәрә сәйкесiп, тың жағдай жарыққа шықты. Жүңгөнiң мемлекет қорғаныс ақ тысты кiтәбiн жарялаүда мынадай екi түрлi мақсат бар: бiрiншi, халықаралық қоғамның жүңгөнiң әскерй қосынын осызамандандырү рефөрмәсiн ашық ұстаүға болған талабын қанағаттандырү; Екiншi халықаралық қөғәммен қарым – қатынасты сақтаү. Қәзiргi таңда жүңгө үкiметi мемлекет қорғаныс ақ тысты кiтәбiн жарялаү арқылы мемлекеттiң нысанасы мен дүнйеге болған көзқәрәсiн бiлдiрiп, жүңгөнiң дүнйе жүзiндегi ықпалын арттырып, абыройын жоғарлатү.


    Ақ тысты кiтәптә егжей – тегжейлi әйтiлмәғәнiмен, жүңгө үкiметi ақ тысты кiтәп арқылы жүңгөнiң саясй және әскерй қосын басшыларының мемлекет қорғаныс мәселесiне өскелең мән беретiндiгiн, бұдан кейiн жүңгө үкiметi мемлекеттiң әскерй қүатына жалғасты мән берiп, мемлекет қорғаныс жағдайын дүнйеге ашық ұстаү сынды ой желiсiн бейнеледi.


    Ақ тысты кiтәптә, жүңгөнiң террйтөря таласы бар елдердiң ең көңiл болып отырған мазмұндары және жүңгөнiң теңiз және әүе армяға қатысты қарүлы күш құрылысы және оның дамү жағдайы байымдалып, жүңгө үкiметiнiң теңiз армясын осызамандырү құрылысын тездетү, әүе армясын рефөрмәләү жоспарлары ортаға қойылды.

 

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">