00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Йрақтағы шабүылдың қайта-қайта түылүы адамдарды алаңдатты

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-07


    өз хабарымыз. бiрнеше күннен берi, йрақта арт-артынан зорлықты күш шабүыл үақйғасы түылып, көптеген адам өлдi. Көп санды шабүыл үақйғасында дiннй топтар арасындағы қақтығыс көрнектi болып, адамдар йрақтың дiннй топтар арасындағы тың қақтығыс құйына батүынан алаңдады.
17-мамыр күнi, йрақтағы

    Көптеген қалаларда сұнй тобындағы халыққа қаратылған зорлықты күш шабүылы үақйғасы түылды; Шығыс бөлектегi дяла өлкесiнiң орталығы бәкүбәхтәғi сұннй тобындағылардың бiр шiркеүi бомбы қопарылысы шабүылына ұшырады; Астана бағдаттағы сұннй тобындағылар шоғырланған әмеля раёнында бомбы қопарылысы шабүылы үақйғасы түылды; Сұннй тобындағылардың қаласы фаллүжахтағы бiр көфехәнәдә шабүылға ұшырады. Сол күнгi шабүылда жйыны 73 адам өлiп, 148 адам жараланған.


    Осыдан 3 күннен кейiн, яғнй 20-мамырда шйе тобындағылар шоғырланған йрақтың өңтүстiк бөлегiндегi ең үлкен қала басра сондай-ақ батыс бөлек, сөлтүстiк бөлек өлкелерге бытрай қоныстанған шйе тобындағылар шоғырланған раёндарда желлес бомбы қопарылысы үақйғасы түылып, аз дегенде 70 адам өлiп, 250 ден астам адам жараланған. Мұның iшiнде ең аүыр шабүыл үақйғасы астана бағдатта түылып, сол жердегi шйе тобындағылар шоғырланған раёнда жйыны 8 рет автомобйлға жасырылған бомбы қопарылысы үақйғасы түылған, мұның көбi әлеүметтiк автобоз, базар сяқты адам көп шоғырланған жерлерде түылып, жйыны 12 адам өлiп, 109 адам жараланған.


    Қәзiрге дейiн ашқандай ұйым осы шабүыл үақйғасына жаүапты екендiктерiн айтпаған. Талдаү жасаүшы қәйрәткерлер былай деп атап көрсеттi: осы кең көлемдi, кек алү сйпатты зорлықты күш шабүыл толқыны егер тағы да жалғасатын болса, онда йрақ 2006-, 2007-жылдардағы кең көлемдi дiннй топтар арасындағы қақтығысқа ұқсас құйға батады.


    Кейбiр талдаү жасаүшы қәйрәткерлер былай деп қарады: осындай көп адам өлген қанды қақтығыс шабүылын сұнй тобындағылар мен шйе тобындағылардың көргiсi келмейдi, ал кейбiр перде артындағы "демеүшiлер" дiннй топтар арасындағы қақтығысты желiктiрү арқылы арам ойына жетiп отырған болүы мүмкiн.


    Мейлi перде артында кiм болсын, жақыннан берi йрақтағы шйе тобы мен сұнй тобы арасындағы қақтығыстың шйленiскендiгi талассыз шындық. Бiрнеше айдан берi, сұнй тобындағы жамағат үнемi ереүiл өткiзiп, шйе тобындағылардың басшылығындағы үкiметтiң сұннй тобындағы бұқараны басып отырғандығына қарсылық көрсетiп келедi. 23-сәүiр күнi, йрақтың хәүiпсiздiк қосыны мен сұннй тобындағылардың ереүiлшiлерi бағдаттың сөлтүстiгiнен 220 кйлөметр қашықтықтағы хәвейжйе қалашығында қақтығысып, 50 адам өлiп, 150 неше адам жараланған. Осыдан кейiн, сұннй тобындағылар шоғырланған кейбiр өлкелерде кек алү сйпатты шабүыл және қақтығыс қайта-қайта түылып, көптеген адам өлiп, йрақтың хәүiпсiздiк жағдайы барған сайын нашарласты.


    Бiрлескен мемлекеттер ұйымының йраққа көмектесү тобының жарялаған санағына қарағанда, йрақта бйыл сәүiр айында терөрлiқ шабүыл және зорлықты күш шабүылы қақығысына өлгендер саны 712 ге жетiп, бiр мың 633 адам жараланып, 4 жылдан бергi бiр ай iшiнде өлгендер мен жарланғандар саны ең көп бiр ай болған. Мамыр айынан берi, йрақтағы зорлықты күш қақтығысы мен терөрлiқ әрекет толастамады. А қ ш-ның "йрақтағы өлгендер санын мәлiмдеү" торап бекетiнiң санағына қарағанда, йрақта 19-мамырға дейiн 439 жәй бұқара өлген.


    Бiрлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының йрақ мәселесне жаүапты ерекше үәкiлi мартйн көбүле 17-мамыр күнi йрақтағы басшыларды шара қолданып, зорлықты күш  Қанды үақйғасының түылүын тежеүдi қүзады. Ол йрақтағы әрқәйсi топты дағдарысты тез арада келiссөз арқылы шешiп, йрақтың хәтерлi құйға батүынан сақтанүға үндедi.


    Жәнтүршiгерлiк шабүылға қарата, йрақтың зұңлйы мәлйкй 2-мамырда, үкiмет бйлiк кеңсесiндегiлер мәжiлiсiн ашып, осы елдiң хәүiпсiздiк стрәтегясiн өзгертiп, әрi "хәүiпсiздiкке жаүапты жоғары дәржелi және орта дәржелi мәнсәптiләрдi" қәмтiғәнбiрсiпiрә адамдарға реттеү жүргiзедi, йрақтықтарға қарүлылардың бiздi тағыда дiннй топтар арасындағы қақтығыс құйына батыра алмайтындығына кепiлiк етемiн, -дедi.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">