00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Йранның ядро мәселесi және әр қайсы жақтың құлшынысы йранның ядро мәселесi және әр қайсы жақтың құлшынысы

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-07

    Өз хабарымыз.  Йранның ядро мәселесi және әр қайсы жақтың құлшынысы 3 күн ашылған йран және йранның ядро мәселесiндегi 6 елдiң жаңа кезектi сұхбаты қарашаның 20–күнi швецәрянiң женевә қаласында басталды. Бұл бйыл қазан айының орта шенiнен берi женевәдә өткiзiлген 3–кезек сұхбат болды. Әр қайсы жақ осы кезектi сұхбатта мәндiк табыстарға қол жеткiзүдi әрi қатысты келiсiмдерге келүдi үмiт еттi.


    Осы кезектi сұхбаттың табысты болүын жебеү үшiн, қатысты елдер белсендi құлшыныстар жасады.


    Келiссөзден бiр күн бұрын, әнглянiң бас үәзiрi кәмейрөн мен йранның презйдентi рүханй телефөндә сөйлестi, бұл 10 жылдан астам үақыттан берi әнглянiң бас үәзiрi мен йран презйдентiнiң тұңғыш рет телефөндә сөйлесүi. Әнгля бас үәзiр сарайының мәлiмдемешiсi: кәмейрөн мен рүханй қарашаның 20–күнгi келiссөз орайын мықты йгерүi керек дедi.


    Йран ахбарат телевйзясiнiң хабарына қарағанда, йранның сыртқы iстер мйнйстры зардалй осы кезектi келiссөзге үмiтпен қарап, екi жақ келiссөзге тамаша сенiм және саясй нйетпен қатынасатын болса, келiссөз сөзжөқ табысты болады дедi.


    А қ ш мемлекеттiк кеңесiнiң мәлiмдемешiсi пүсәкй қарашаның 19–күнi сұраққа жаүап бергенде былай дедi: кезекте алғашқы келiссөзде тiптi де көп табысқа қол жеткiзүдiң тарйхй орайына дөп келүде, бұл а қ ш ның дүнйе жүзiне жеткiзген йнформацясы. Оның айтып отырған алғашқы басқыш дегенi а қ ш осы реткi келiссөзде йраннан ядро өбйектiсiн тоқтатүды баса дәрiптеп, болашақта келiсiмге келүге берiк негiз қалаү.


    Пәкстән мемлекеттiк қорғаныс үнйверсйтетiнiң прәфессөрi хәмүйе.Хан тiлшiлерге былай дедi: көп жылдан бергi тоқыраған жағдайдан кейiн, йранның ядро мәселесi кезекте белгiлi мөлшерде жақсарү орайына дөп келүде, келiссөздегi екi жақ өзәрә жол берiп, тоқыраған жағдайды бұзүға тйымды орта жаратүлары керек. Қәзiргi жағдайға қарағанда, батыс елдерi тiптi де көптеген белсендi шара қолданып йранның ядро келiссөзiн жебеүлерi керек, мұнда йранды жазалаү және йранға әскерй әрекет қолданбаү жөнiнде үәде берү қатарлыларды ортаға қойып, йранды алаңнан арылтү, осындай болғанда ғана йран келiссөзде жол беретiн болады.


    Осыдан iлгерi, оүбама а қ ш пәрләментiн йранға жаңа жаза қолданбаүға үндеген, алайда пәрләмент обаманың бұл үндеүiне мойынсал болмады. Қарашаның 19–күнi пәрләмент кеңес палатасының бәсшiләрiмен өткiзген кеңесте, обама кеңес палатасын йранға қаратылған жазаны үақытша тоқтатүға йландыра алмады. Респөбiлйкәшiләр партясының 6 мүшесi қарашаның 19–күнi кеште йранға қаратылған жаңа жаза жөнiндегi заң жобаны жасады.


    Йран ахбарат телевйзясiнiң хабарына қарағанда, рүханй қарашаның 20–күнi былай дедi: әскерй құқай йран және йранның ядро мәселесiндегi 6 ел арасындағы сұхбатқа ықпал етпейдi, йран келiссөзде табысқа қол жеткiзү жолын қарастырады. Йран орта шығыс оңырының орнықтылығы мен бейбiтшiлiгiн қарастырүда, бұл әр қайсы жақтың ортақ мүддесiне тйымды. Сарапшылар былай деп қарады: жоба мақұлдап йранның ядро өбйектiсiн дамытүын шектеп, халықаралық қоғамға йран ядро қарүларын ендiгәрi дамытпайды деген үәде берү, алайда йраннан ядро қймылын тоқатүды талап етпеү керек, сөнiмен бiрге қысқа үақыт iшiнде йранға қаратылған жазаны бәсеңдетiп, йранның келiссөзде жол берүiне мүмкiндiк жаратү тйiс.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">