00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Фйлйппйндегi жойқын даүыл дүнйе жүзiне қатаң ескертү жасады

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-07

     Өз хабарымыз. фйлйпйн үкiмет жағы қарашаның 10-күнi түстен бұрын жарялаған санды мәлiметке негiзделгенде, жойқын тайфың даүылынан фйлйфын елiнде 4011 адам өлiп, 18557 адам жараланып, 1602 адамының деркесiз кеткендiгi атап көрсетiлдi. Сарапшылар былай деп қарады : хайян фйлйфын елiне аүыр ықпал жасап, негiздiк құрылғылар аүыр дәреже бұлынды. Фйлйфын үкiметiнiң апатты межелеүi кемшiл болып, сақтанү шаралары тянақтанбағандықтан осы реткi аүыр задап түылды деп көрсеттi . Тайфың даүылы " хайян" бйылғы жер шары теңiз алабындағы ең күштi даүыл . Қарашаның 8- күнi тәңертеңiнен бастап, фйлйпйның орта бөлегiндегi өлкелерде iлгерiндi-кейiндi 6 рет құрлыққа шығып, даүылдың сағаттық қарқыны 314 кйлөметрге жеттi. Жұйқын тайфың даүылы көздi ашып жұмғанша үйлер мен көлiктердi жалмап кеттi. Тасқын алты метр бйкке көтерiлiп, теңiз жағалаүындағы қалалар теп-тегiс жерге айналып, теректер қйратылды. Апат аүыр болған теклөбән қаласында қатынас, жол түгелдей тұралады.


    Апаттың алғашқы мезгiлiнде, төк, хабарласү және сүмен қамдаү жүйелерi аүыр дәреже бүлiнп, орта бөлектегi көптеген өлкелер сiртпен байланыс жасай алмай, апаттан құтқарү бұйымдарын апат раёнға жеткiзүде қатаң сайыстарға кез келiп отыр. Тәкiлөбән қаласы үкiмецiз күйге тұсып, жерлiктегi жұртшлықтың алаңы үдей түсүде.


    Фйлйпйн мемлекеттiк апат шығынын азайтү көмйтетiнiң меңгерүшiсi едүәрт былай дедi: жойқын тайфың даүылы фйлйфiндегi 44 өлкедегi 2 мйллён 140 мың отбасын тегiс шарпды. Жүйеден амалсыздан басқа жерге көшiрiлген апатқа ұшыраған жұртшылықтың саны 4 мйллён 400 мыңға жеттi.


    Фйлйпйн тайфың даүылынан бұрын сақтанү жайында аздап дайындық iстеп, бiр сыпра шараларды қөлдәнғәнiмен, тайфың даүылының ойрандаү қүаты аса жойықын болып, адамдардың межесiне әлде қайда асып тұсты. Апаттан кейiнгi алғашы аптада үкiметтiң апаттан құтқарү әрекетi барған сайын кешеүiлдеп, көптеген апаттан құтқарү заттары манйла қаласында бөгелдi. Бұдан сырыт,фйлйфын үкiметi шетел медяләрi мен халықаралық ұйымдардың сынна ұшырады, фйлйфын прйздентi ахбарат кеңсесiнiң жаүаптысы амйно үкiмет лайқты мезгiлде апатқа аңыс бiлдiрү қүатының баяүлаүына тексерү жүргiзедi,–дедi.


    Халықаралық қоғамының фйлйфiнге қаратқан көмегiнiң артүына iлесе, апат раённың жағдайы күнiнен күнге жақсарып, бiр бөлiм апат раённың хабарласү жағдайы қалпынан келе бастады. Алайда б м ұ дүнйе жүзiлiк астық жоспар мекемесiнiң бас iс жүргiзүшiсi әбйлен. Күсән қарашаның 19-күнi манйлада, қәзiрге дейiн апатқа ұшыраған 600 мың адамының көмекке йе бола алмай отырғандығын айтты.


    Апаттан кейiнгi қайта құрү жер–жерде iркес тiркес басталды. Фйлйфын үкiметi алғашқы адымда апаттан кейiнгi қайта құрү iстерiне 5 мйллярд 37 мйллён әмерйкә долылары қаржы ажыратты.


    Хайян тайфың даүылының орасан зор дәрежеде зян түдырүының себебi көп тұрлы, әүелi осы реткi тайфың даүылының ойрандаү қүаты айрықша зор болып, өзектi раёндағы тайфың даүылының сағаттық қарқыны 314 кйлөметiрге жеттi . Онан қала бердi жер тұзылысы жағдайы себебiнен де ойрандаү аүыр болды. Сөнiмен қабат, тәкiләбән өлкесiнiң негiздiк құрылығылары мешеү шарүашылық қүаты төмен болғандықтан, апатқа аүыр дәрежеден ұшырап, қайта құрү iстерi де қатаң сындарға дұп келүде.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">