00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Жапоняның жұз адамнан ұйымдасқан жүңгөдә сапарда болү үйiрмесi екi елдiң саясй және шарүашылық саладағы қырғй қабақ күйiн оңалта алмады

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-07

    Жапоня медяләрi, жапоня- жүңгө шарүашылық қоғамы жүңгөдә сапарда болү үйiрмесiндегiлердiң 19-қараша күнi жүңгө мемлекеттiк кеңесiнiң орынбасар зұңлйы үаң яңмен кездескендiгiн хабарлады. Өсiмен дйпломатялық мәселе себептi тоқыраған екi ел қатынасы шарүашылық салада тың қадам тастады. Алайда жапоняның саясй сұхбаттасү орайын қарастырғанына жүңгө қатал, байыпты позйця ұстанғандықтан, екi жақтың бұл мәселедегi алаүыздығы тағы көрнектiлене түстi.


    Жапоня" арай ахбараты" 20-қараша күнi былай деп хабарлады: шарүашылық үйiрме бiрлестiгiнiң бастығы мй саңхұңчаң қарашаның 19-күнi үаң яңмен кеңес өткiзгенде, саясй басшылардың кездесүiн өз iшiне алған әүiс-күйiс пен өзәрә түсiнiстiктiң келелi маңыз алатындығын айтты, алайда үаң яң әнбей үкiметiне талап қойып, жапоняның тарйхқа дұрыс қараү үмiт еттi.


    Хабарда былай делiндi: жүңгөнiң мемлекеттiк медяләрi бырқанша күннен берi әнбей үкiметiнiң жыл соңына дейiн қорғаныс жоспар прөгрәммәсiнә өзгерiс енгiзетiндiгiн тұйынды хабарлап, жүңгөнiң жапонядан қырағы болүын баса дәрiптедi, осыдан қарағанда, екi елдiң саясй саладағы қырғы қабақ күйiнен арылүға ұзақ үақыт қәжет.


    " жапоня шарүашылқ ахбараты" 20-қараша күнi былай дедi: тоёта әптөкөлiк серiктiгiнiң қүрметтi бас алқасы жаң фүшыфү қатарлы адамдардан ұйымдасқан жәпөня-жүңгө шарүашылық қоғам үәкiлдер үйiрмесiндегiлер қарашаның 19-күнi бейжйңде жүңгө мемлекеттiк кеңесiнiң орынбасар зұңлйы үаң яңмен кеңес өткiздi. Екi жақ шарүашылық қатынасты сақтаү және нығайтү жайында быраүыздылыққа келдi.


2012-жылы қiркүйек айында жапоня дяү йұй аралын мемлекет қарастылғына қаратүға ұрынғаннан кейiн, жапоня мен жүңгө қатынасы саясй және шарүашылық салада қырғй қабақ күйге тұсып, екi ел басшылары қәзiрге дейiн ресмй кеңес өткiзбедi, шарүашылық үәкiлдер үйiрмесiн жiберү жоспары да талай рет бөгетке жолықты.


    Хабарда былай делiндi: жәпөня-жүңгө шарүашылық қоғамының жүңгөдә сапарда болү үйiрмесi 2009-жылға дейiн, жүңгөнiң мемлекет төрәғәсiмен және зүңлйiмен кеңес өткiзiп келген. Осы жолғы сапар үйiрмесiндегiлер де төрәғә шй жйнпйңмен және зұңлй лй кiчяңмен кеңес өткiзүдi ойлаған болатын, алайда тек орынбасар зүңлймен ғана жүздесе алды. Жапоняның қатысты жаүаптысы да қарашаның 19-күнi төрәғә шй жйнпйңмен және лй кiчяң зүңлймен кеңес өткiзүдiң аса қйын екендiгiн, саясй жағдайды қамтыған қатынасты қалпына келтiрүге ұзақ үақыттар қәжеттiгiн мойындады. Жапоня мамандары, жүңгө саясй мен шарүашылықты ептiлiкпен бөлiп жiбермекшi, -деп қарады.


    Жапоня медяләрi қарашаның 20-күнi, дяүйұй аралы мәселесiнде екi ел қатынасы жалғасты шұғыл күйде болғандықтан, басшылар кеңесiн өткiзүдiң мүмкiн еместiгiн хабарлады.


    Хабарға қарағанда, жапоняның осы рет жүңгөдә сапарда болү үйiрмесiнде жүзден артық адам болып, сапардан iлгерi екi жақтылы қатынасты жақсартүдан зор үмiт күтiп келген, алайда жүңгөнiң майданы қатал болғандықтан, салымы сүға кетiп, жағдайды оңалтүға амалсыз қалды.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">