00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Европа одағы мен ресейдiң шығысқа iрге кеңейтү талас-тартысы толастамады

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-07

    Еврөпә одағының шығыс бөлектегi серiктестiк қатынас басшылар мәжiлiсi қарашаның 28-, 29-күндерi лйтванның астанасы вйлйнүста ашылды. Еврөпә одағының шығысқа iрге кеңейтү жоспарының осы кезектi басшылар мәжiлiсiнде нәтйжесi шығүын үмiт еткен болатын, алайда ресейдiң тосқаүылдық жасаүында, мәжiлiстiң нәтйжелi болүы бұлдыр елеске айналды.


    Қырғй қабақ соғыс аяқтағаннан кейiн, а қ ш мен еврөпә шығысқа iрге кеңейтүге барын салды, мұнда негiзiнен, шығыс, орта еврөпәдәғi елдердi нато мен еврөпә одағына мүше болүға баүрады. 2008-жылы, ресей батыс бүйрегi бұрылатын грүзяғә соғыс жарялаү арқылы, өзiнiң қатаң майданын әйгiлеп, натоның шығысқа iрге кеңейтүiн өнiмдi тежедi.


    Осындай шарт-жағдайда, еврөпә одағы 2009-жылы үкрәйнә, белрүсся, молдавя, грүзя, әрменя және әзербәйжән қатарлы алты елмен "шығыс бөлектегi серiктестiк қатынас үндеүiне қол қойып, баүраү қүатына йе шарт қойды, шарүашылық жақта, осы елдер қатысты өлшемдерге жеткеннен кейiн, еврөпә өдәғiмен байланысшы ел келiсiмне қол қою арқылы, еврөпә базарына кiрү рұхсатына йе болады; Саясй жақта еврөпә одағына бейiмделүiне, әүелi полша мен рүменя елдерi сяқты ең соңында еврөпә одағына мүше болүына болады.


    Сол кезде көптеген сарапшылар былай деп қараған болатын: еврөпә одағының шығысқа iрге кеңейтү жоспары натоның шығысқа iрге кеңейтүiнiң орнын басты. Бұл жоспарда әскерй түс аз бөлғәнiмен, стрәтегялiқ нысанасы осы елдердi ресейден алшақтатып, еврөпәғә енгiзiп, батыстың қатарына тартү болып табылады. Ал бұл жоспардың мақсатын ресей айдан айқын бiледi, әрi 2010-жылы ресей мен қазақстан "кеден бажы одағын" құрып, 2015-жылға барғанда бұрынғы сөвет одағы раёндарын қамтыған еврө-әзя шарүашылық одағын құрүды нысана еттi.


    Еврөпә одағының осы реткi шығыс бөлектегi серiктестiк қатынас басшылар мәжiлiсiнде бас кейiпкер үкрәйнә болүға тйiс едi. Алайда басшылар мәжiлiсi қарсаңында, үкрәйнә басшылар мәжiлiсi кезiнде еврөпә өдәғiмен байланысшы ел келiсiмiне қол қоймайтындығын тұтқйыл жарялады. Сондықтан еврөпә одағының грүзямен және мөлдәвямен байланысшы ел келiсiмiне қол қоюы осы мәжiлiстегi ең үлкен табыс саналүы мүмкiн. 


    Осы реткi "тосқаүыл" соғысында, ресей мен еврөпә бұрынғы сөвет одағы раёнында бiр-бiрiнен қорғанатын, өзәрә сенбейтiн пйғылын айпарадай әшкерледi. Ресей еврөпә одағы мен үкрәйнәнiң үш жақты кеңес өткiзүiн ұсыныс ецеде, бұған еврөпә одағы аңыс қайтармады. Еврөпә одағының шығыс бөлектегi жағырапялық саясй қарйтаны өзгертү ұзақ үақыттық стрәтегялiқ нысанасы өзгермейiнше, оның осы раёндағы маңызды ел ресеймен болған белдесүiнiң жалғаса беретiндiгi анық.

 


аүдарған: гүлнүр қабылқақ қызы 

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">