00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Тайланттағы ақтық айқстан жеңiс те, жеңiлiс те байқалмады

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-07

     Тайланттағы үкiметке қарсы топтың басшысы 1-желтөқсәндi ақтық айқас күнi деп жарялап, бiрден үкiметтi аүдарып тастайтын сыңай бәйқәтқәнiмен, ақтық айқас күнiнен кейiн де астана бәнгөктегi қiркөрсетү қймылы үртiс жалғасып, үкiмет пен қарсы топ екi жағы да еш қандай нәтйже шығара алмады.


    Сол күнi қыр көрсетүшiлер зоңлй сарайы мен пәрләментке жйналды, бiрәқ, үкiмет тараүлары бұрынғыдай қалпты қiзметке шығып, бiр күн жұмысын тоқтатқан iрi саүда алаңдары қайтадан тйжарат жасап, кешке қарай ереүiлшiлер демөкрәттәр ескерткiш мұнарасының маңындағы өз базаларына қайтып оралды.


    Сүте 1-желтөқсән кеште үкiмет зоңлйы йiнләмен жүздесiп, оған соңғы нотаны тапсырып, үкiмет бйлiгiн 48 сағат iшiнде халыққа тапсырүды талап еттi.


    Осы реткi көлемдi қарсылық қймылының бiлтесi тайланыт төменгi палатасының ерекше кешiрiм етү заң жобасын мақұлдаүы болды. Бұл заң жоба бұрынғы зоңлй ташйнның елге оралүына жол ашүы мүмкiн. Қарсылықтың өрлеүiне байланысты жоғарғы палата аталған заң жобаны терiске шығарды, йынла да аталған заң жобадан түбегейлi безүге үәде бердi. Алайда, үкiметтiң қайылға келүi жағдайды тыныштандыра алмады, қарсылық барған сайын үдәей түстi. Осы кезде йынла үкiметiнiнiң iшкi бөлегiндегi бiреүлер пәрләменттi таратып, зор сайлаүды алдын ала өткiзүдi ортаға қойды, бұған қарсы топтағылар қосылмады.


    Былай қарағанда бәнгөк көшесiндегi қыр көрсетүшi қаүым барлығын еңсерiп, қарсы топ ырықты орынға шыққан сяқты көрiнгенiмен, iсжүзiнде йынла үкiметi халық сайлаған үкiмет, ол бастаған тайлант партясы сайламда мүлде озық дәүiспен жеңiске жеткен. Жұрт райына жүгiнсек йынла қазыр пәрләменттi таратып, күнi бұрын сайлаү өткiзсе де тағы да жеңiске жетүi мүмкiн. Мiне бұл қарсы топтың алдын ала сайлаүды құптамаүындағы басты себеп.


    Қарсылық етек алғаннан берi йынла 3 рет телесөзiн сөйлеп, әр жолы қарсыласүшылардан ереүiлдi тоқтатүды өтiндi әрi барлық мәселеде қарсы төппен келiссөзге отырүға дайын екендiгiн айтты.


    Қәзiргi екi жақтың текетiресiнде еш жақтың сүрiнбеүi басты шарт. Үкiмет үшiн тыпты де солай. Бiрнеше жылдың алдындағы ереүiлдi қәрүмен жаныштаүда түылған қанды үақйғаны ұмытүға болмайды. Үкiмет тағы да қарү қолданса тайлант бұқарасының күштi наразылығына тап болар даүсыз.


    Қазыр, қарсы топ үкiметтен тақтан түсүдi, зор сайлаүды тоқтатүды талап етiп, жаңаша саясй түзiмдi өздерi белгiлеп, аталмыс саясй нашар айналымды түзейтiндiгiн ортаға қойды.


    Осыған қарағанда тайланттың қәзiргi саясй тығырығы жеңiс-жеңiлiс сәтiне көтерiле қоймаса керек.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">