00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Газалықтардың тұрмыс шарт – жағдайын жақсартү арманы ұзаққа созылды

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-07

    Өткен жылы қарашаның 4 – күнi, йзрайля гәзәғә зор көлемдi әскерй әрекет қолданүды жарялағаннан кейiнгi бiр аптадан кейiн, яғынй өткен жылы қарашаның 21 – күнi, йзрайля мен пәлестйн йслам қарсылық қозғалысы хамас соғыс тоқтатү келiсiмiне келген болатын. Бiр жылдан берi, гәзә оңырының хәүiпсiздiк жағдайы орнықты бөлғәнiмен, йзрайляның гәзәнi құрсаүлаүы аяқтамай, гәзә халқының түрмiсi жақсарүдан үмiт аз болды.


    Йзрайля 2007 – жылдан берi хамастың меңгерүiндегi гәзә өңiрiнде жалпы беттiк құрсаүға алып, жерлiктегi халықтың тұрмысы тоқыраған күйде қалды. Санаққа қарағанда, гәзәдәғi 80% халық көмек қәржiмен тұрмыс кешiрүде, ал 57% отбасы кезекте астықтан дарығып, кәсiпсiздiк мөлшерi 40% тен асты.


    Өткен жыл, гәзә өңiрiнде 10 жылдан берi болып көрiлмеген тыныштық болған бiр жыл болды, өткен жылы хамас қарүлылары йзрайля 140 рәкәтә оғын атқылаған, бұл сан тарйхтағы ең төмен деңгей болмақ, әрi йзрайлядан өлiм – жытым түылмады. Сөнiмен бiрге йзрайля гәзәғә әүеден 19 шабүыл қозғап, 7 адам өлiп, 132 адам жараланды, бұл санда бұрынғы жылдардағыданда аз болды.


    Б м ұ ның санды мәлiметiне қарағанда, өткен бiр жылда, гәзә өңiрiнен сырт өңiрлерге 111 жүк машйна тасымалданып, 2009 – жылдан берi ең төмен деңгей болды, гәзәнiң ёрдан өзенiнiң батыс жағасы мен йзрайля сынды екi базарға шығарған експөрт саүдасы негiзiнен тоқтап қалды.


    Гәзә оңырының тiректi кәсiбiнiң бiрi құрылыс кәсiбi йзрайляның құрсаүлаү саясатынан ықпалға ұшырады. Соғыс тоқтатү келiсiмiнен кейiн, йзрайля гәзә өңiрiне құрылыс мәтерялдәрiн тасымалдаүға тйым салү бұйрығын тоқтатты, алайда бұл саясат ұзаққа созылмады. Б м ұ ның қатысты құрылымы жүырда былай дедi: йзрайляның құрылыс мәтерялдәрiн тасымалдаүға тйым салүынан гәзә өңiрiндегi шәмәмен 20 құрылыс өбйектiсiнiң 19 ында құрылыс тоқтап қалды.


    Гәзә өңiрiнен йзрайля мен ёрдан өзенiнiң батыс жағасы және пәлестйннiң басқада қалаларына қатынайтын бiрден быр қатынас арнасы, йелйзi тексерү фүнкйтi шетелдiктер мен йзрайляға барып наүқас көрсетүге бекiтүден өткендердi ғана өткелден өткiзедi. Басым көп санды гәзәлiқтәр жөнiнен алғанда, егйпетпен шекәрәләс рафал өткелi гәзәнiң бiрнде – бiр ашық өткелi саналады.


    Морсй үкiметi аүарылып егйпеттiң ел iшi жағдайы аүлы – төкпелi күйде қалғандықтан, егйпет жақ бйыл маүсым айынан бастап рафа өткелiн ашқан болатын. Кезекте, осы өткелден айына 4 мың гәзәлiқ қана өтүлерiне болады.
тағы бiр жағынан, егйпет армясы бйыл шiлде айында гәзәғә баратын зат тасымал арнасын бүкiлдей күйреттi, гәзә оңыры кезекте жанар зат тапшылығынан халықаралық әдәмгершiлiк көмекке дөп келiп отыр.
қәзiргi жағдайға қарағанда, йзрайля мен егйпеттiң гәзә өңiрiне қаратылған өткелдерiн жаүып тастаүынан гәзә оңыры жанар май және күнделiктi тұрмыстық бұйымдардан тарығүда, йзрайляның құрсаүлаүынан гәзә халқы бұрын соңғы болып көрiлмеген қйыншылықтарға дөп келiп отыр, сондықтан халықаралық қоғамның гәзәғә қаратылған көмек тебiнiн арттырып, гәзә халқын кезектегi апаттан арашалап қалүына түра келiп отыр.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">