00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Афғанстан халық пәрләментi жйналысы афғаныстан а қ ш селбестiгiне жол ашама

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-07

    Афғанстан 21-қарашада халық пәрләмент жйналысын ашып, әфғәнiстәнмен а қ ш тың екi жақтылы хәүiпсiздiк келiсiм жобасын талқылады. Келiсiм жобасы 2014-жылдан кейiнгi афғаныстан да тұратын а қ ш армядсының сәнiмен қылмысты iстер делөсiн кешiрiм етү ұқығына йе болама жоқпа қатарлы мәселелерге сайып әр жақ жаппай назар аүдарды. Афғаныстан үкiметi 21 қарашада екi жақтылы хәүiпсiздiк келiсiм жобасын жарялап, а қ ш армясыының қылмысын кешiрiм етү ұқығын берүге қосылды. Жобаға негiзделгенде, афғаныстан а қ ш жақтың әскерй және мәденй қiзметкерлерiн тұтқындаү ұқығы жоқ, егер қймыл барысында осы адамдар тұтқындалса дереү а қ ш жаққа тапсырып берү керек, а қ ш жақтың афғаныстанда заңға қайшылық жасаған а қ ш тықтарға лайықты қймыл қолданып тергеүiне болады, алайда бұндай қймыл афғаныстан шегәрәсi iшiнде болүы керек. Бұл қарар жоба алда халық пәрләментiне тапсырылады.


    Афғанстан презйдент сарайының мәлiмдемешiсi әмер 19-қараша кеште былай дедi, афғаныстан а қ ш армясының қылмыстарын кешiрiм етү үқiғмен ерекше тексерү ұқынын берүге қосылды, алайда а қ ш презйдентi обама осындай ұқықтың албаты қолданылмаүы жөнiнде кепiлдiк берүi керек, ары а қ ш армясының афғаныстан соғысындағы қәтелiктерiнен кешiрiм сұрап хат жазүы тйiс. Афғаныстанның презйдентi кәрзәй 3000 нан астам адам қатынасқан халық пәрләмент жйналысын астана кәбүлде өткiздi, осы жобаны қабылдаү қабылдамаү жағында, афғаныстан әр саласы бiр аүыздылыққа келе алмады. Жоғары палата төрәғәсi мұжат бұл келiсiмге қол қоюды ашық қолдады, ол бұл келiсiм афғаныстанның орнықтылығына тйымды дедi. Ал бұрынғы пәрләмент мүшесi маүлана, келiсiм афғаныстанның мемлекет мүддесiн бүлдiредi деп қарап, пәрләменiттен бұл келiсiмдi мақұлдамаүды талап еттi. Сан жүздеген бұқара 19-қараша шығыстағы қалашық жалалабадта жйналып, үкiметтен бұл келiсiмнен бас тартып, а қ ш пен селбестiктi тоқтатүды талап еттi. Негiзгi қарсы топ "мемлекеттi бiрлiкке келтiрү шебi" кәбүлдә бұқаралық жйналыс өткiзiп, келiсiм мемлекеттiң йелiк үқiғiмен мемлекеттiң орнықтылығын бүлдiредi деп сындады. Афғаныстан медяләрiнiң көзқәрәсiдә бiр келкi емес.


    Афғаныстан а қ ш хәүiпсiздiк селбестiк болашағыда өзгерiстерге толы, қалық пәрләментi афғныстандағы ең жоғары дәрежелi заң орнатү құрылымы, құрылым мүшелерi негiзiнен афғныстан жерлiк үкiмет, рү көсемдерiмен үкiмет мансаптыларынан құралған, жйналыс үш күнге жалғасады. Осыдан iлгерi кәрзәй алдыңғы күнi мейлi қандай нәтйжеге жецекте бұл келiсiмге қол қоюды афғаныстан пәрләментi белгiлейдi дедi. Қазыр кейбiр пәрләмент мүшелерi қарсы посся қолданүда, пәрләмент мүшесi ләжйе, афғаныстан а қ ш келiсiмi түралы әр қандай жйналысқа қатынаспаймын, ол мемлекеттi саүдалаү қймылы дедi. Мұнан сырыт келiсiмге қол қою хәүiпсiздiк фәктөрiнә саяды, афғаныстан талйбандары мәлiмдеме жарялап, бұл келiсiмге қол қою а қ ш армясын афғаныстанда заңсыз қалүға жол ашү дедi. Афаныстанның саясй талдаүшысы сайдй былай дедi, келiсiмнiң афғаныстанның йелiк үқiғiмен хәүiпсiздiгiн шынайы кпiлдендiрү белгiлемесi болашақтағы афғаныстан а қ ш селбестiгiнiң маңызды тұйыны болмақ.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">