00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Доха бас қосү келiссөзi тарйхй орайға дөп келдi

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-07

    Дүнйе саүда ұйымының 9-кезектi мйнйстр дәрежелiлер мәжiлiсi 3-желтөқсән күнi йндөнезянiң балй аралында ресмй басталды, 159 мүше елден барған саүда мансаптылары желтөқсәннiң 4-күнгi мәжiлiсте саүданы қолайластырү, аүыл шарүашылығы және дамү мәселесi жөнiнде кеңес өткiзiп, доха бас қосү келiссөзiнде қолға келген табыстар жайлы соңғы құлшыныс жасайды. Сарапшылар: бұл реткi мәжiлiс тоқыраү күйiнде қалған доха келiссөзiнiң қайта өмiршеңдiк қүатқа йе болү-болмаүын сынайтын тарйхй бұрылыс саналады, - деп қарады.


    Осы реткi мәжiлiстегi үш тұйынды мәселенiң iшiнде, саүданы қолайластырү- затты кеденнен өткiзүдегi күрделi расымяттарды ықшамдаүды мақсат еце; Аүыл шарүашылық кеңесi- аүыл шарүашылық өнiмдер кеден бажысы, астық хәүiпсiздiгi, експөрт бәсекесi қатарлы доха келiссөзiндегi табыстарға қол жеткiзүге баса мән бередi; Ал дамү мәселесi- дамүы кенже қалған 49 мемлекетке шоғырланып, олардың саүдасын қолдаү шаралары қарастырылады.


    Осы үш iрi мәселе түгелдей доха келiссөзiнде жарыққа шықты. Доха келiссөзi ұзақ үақыттардан берi ешқәндәй iлгерлеүге жетпегендiктен, үәкiлдер осы жолы кейбiр қатысты талаптарды төмендетiп, барлық жақ қабылдай алатын шартқа тұсырды. Халықаралық саүда қоғамының межесiне қарағанда, осы жолғы келiссөзде қырүар келiсмдерге қол қойылатын болса дүнйе шарүашылығына 960мйллярт әмерйкә доллары қосылып, 21 мйллён адам кәсiптенедi, әрi әр қайсы елдердiң көп жақтылы саүда түзiлiсiне болған сенiмiн қайта бекемдейдi.


    Азвйдо бйыл қiркүйек айында мiндет алғаннан кейiн, доха келiссөзiн жебеүдi маңдай алды мiндет етiп, қырүар дйпломатялық қiзметтер iстеп, сәнкйт-петрбүрг 20 ел тобы бас қосүы, балй аралы азя тынық мұхйт шарүашылық селбестiк ұйымы бас қосүы, вәшйнгтөн халықаралық ақша қор ұйымы және дүнйе бәнкесiнiң жылдық мәжiлiсi қатарлылардың бәрiне қатынасты. Соңғы екi айдан берi, дүнйе саүда ұйымына мүше 159 үәкiл қолға келген табыстар жәйлi жйы талқы өткiздi.


    Алайда келiссөз барысы сәттi бола қоймады. Дүнйе саүда ұйымындағылар әсiлi балй аралындағы мәжiлiс ашылардан iлгерi жоғардағы үш тақырып жайында бiр аүыздылыққа келiп, соңғы хұжатқа қол қоюды жоспарлаған, алайда қатысты жақтар арасындағы алаүыздық сақталғандықтан, соңғы келiсiм жасалмады.


    Мәжiлiс ашылардан iлгерi, талдаүшылар: аүыл шарүашылық мәселесi- женевә келiссөзiн тоқыраү күйде қалдырған басты мәселе бөлүмен бiрге балй аралы келiссөзi жолыққан ең үлкен сайыс болды деп қарады.


    Отағасы ел йндөнезя мәжiлiс табысына сабырлы, үмiткер позйця ұстанды, мәжiлiс төрәғәсi, йндөнезянiң саүда мйнйстры гйтә 2-желтөқсән күнi: мүше елдердiң саүданы қолайластырүдағы алаүыздығы бiр-бiрлеп шешiлүде, мәжiлiсте бiр аүыздылыққа келүге сенiм зор, - дедi.


    Дүнйе бойынша 2-iрi шарүашылық тұлға және тез еңсе көтерген ең iрi дамү жолындағы ел- жүңгө дүнйе саүда ұйымына кiрген кезде берген үәдесiн жалпы беттiк орындап, белгiлемелердiң белгiленүiне ат салысып, доха саүда тұзылысын күш сала қолдап, дүнйе саүда ұйымында барған сайын маңызды рол атқарып келедi, сондықтан да осы жолғы мәжiлiсте жұрт назарын аүдарды. Жүңгө саүда iстер мйнйстрлiгi дүнйе саүда мекемесiнiң бастығы шай шяүлйн тiлшiге: жүңгө алдын ала табысқа жетүдiң-бәлй аралы жйналысы мен көп жақтылы саүда тұзылысы жөнiнен келелi мән алатындығын толық түсiнедi, осы реткi мәжiлiске қарата келiссөздi; Бейбтшiлiктi;Нәтйжеге жетүдi жебеү пренсiбi бойынша әр жәқпен өзәрә көкейтестi мәселеге мән берiп, толық саясй тiлек және йкемдiлiк аңғартып, соңғы табысқа қол жеткiзiп, дүнйе саүда ұйымы құрылғаннан берi көп жақтылы келiссөзде еш нәтйже болмаү жағдайын аяқтатүды үмiт етедi, -дедi.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">