ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

سۋرەتتەر سويلەيدى

2019-جىلعى شاڭحايدىڭ جاڭا ون ۇلكەن بەلگى قۇرىلىسىن باعالاۋ ناتيجەسى جاريالاندى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2020-01-07 15:20

 

 ٴوز حابارىمىز. 2019-جىلعى«شاڭحايدىڭ جاڭا ون ۇلكەن ٴىرى بەلگى قۇرىلىسىن» باعالاۋ ناتيجەسى 1-ايدىڭ 6-كۇنى جاريالاندى.

شاڭحاي ورتالىق سارايى


شاڭحاي حۇڭچياۋ توراپ ورتالىعى

 جينماۋ سارايى

 شىعىس مەرۋەرت راديو-تەلەۆيزيا مۇناراسى

 شاڭحاي حالىقارالىق مەديا ورنى

 شاڭحاي شين تياندي تاريح مادەنيەت ساياحات كورىنس رايونى

 يمپورت كورمە سارايى (شاڭحاي مەملەكەتتىك ٴماجىلىس - كورمە ورتالىعى)

 شاڭحاي شىعىس دەنە تاربيە ورتالىعى

شاڭحاي تەاترحاناسى

 دۇنيە كورمە مادەنيەت ورتالىعى

 وسى ون قۇرىلىس شاڭحايداعى جاڭا ون ۇلكەن بەلگى قۇرىلىسىنا تاڭدالدى.

 

اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

2019-جىلعى شاڭحايدىڭ جاڭا ون ۇلكەن بەلگى قۇرىلىسىن باعالاۋ ناتيجەسى جاريالاندى

وسى ون قۇرىلىس شاڭحايداعى جاڭا ون ۇلكەن بەلگى قۇرىلىسىنا تاڭدالدى