00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Елымыз ймпорт етiлiп жатқан саңылаүсыз болат құбыр өнiмiне қарата өткермелеп сатүға қарсы шара қолданды

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-03

    Шйнхүа әгенттiгiнiң хабары. саүда iстер мйнйстрлiгi торап бекетiнде желтөқсәннiң 13-күнi жаряланған құлақтандырүда былай делiндi: еврөпә одағы, жапоня және а қ ш-тарда өндiрiлiп елiмiзге ймпорт етiлген саңылаүсыз болат құбырларға бйыл желтөқсәннiң 17-күнiнен бастап өткермелеп сатүға қарсы шара үақытша қолданылады.


    Саүда iстер мйнйстрлiгiнiң тексерү өргәнi алғашқы адымда мынадай кесiм шығарды: осы iстi анықтаү барысында, жоғарыда аталған елдер мен өңiрлерде өндiрiлiп елiмiзге ймпорт етiлген саңылаүсыз болат құбырлардың өткермеленiп сатылып жатқандығын байқадық, осыдан жүңгөнiң қатысты саласы зянға ұшырады, өткермелеп сатү мен зянға ұшыраүдан себеп-сәлдәр қатынасы жарыққа шықты. Құлақтандырүда мынаү айқындалды: тексерү өргәнi кепiлдiк сома фөрмәсiмен өткермелеп сатүға үақытша қарсы шара қолданүды ұйғарды. Ймпорт тйжаратшыларының ймпорт еткен өнiмдерi 2013-жылы желтөқсәннiң 17-күнiнен бастап тексерiлген кезде тексерү өргәнiнiң ұйғарымы бойынша тұрақтандырылған әрқәйсi серiктiктер өткермелеп сатү мөлшерiне қарай жүңгө кеденiне тйесiлi кепiлдiк сома берүлерi тйiс.

 


аүдарған: амантай мұсайып ұлы 

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">