00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Жүңгөнiң гәнәдәғi елшiлiгi заңсыз алтын қазатындарды дереү елге қайтүға үндедi

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-03

 

    Шйнхүа әгенттiгiнiң хабары: жүңгөнiң гәнәдәғi елшiсi гүң жянжұң маүсымның 21 – күнi былай дедi: бас амандығы мен қалыпты ұқық мүддесiнiң зяндалүынан сақтанү үшiн, екi ойлы болып отырған жүңгөлiқ заңсыз алтын қазүшылар гәнәдән алтын қазү нйетiнен безiп, дереү елге қайтүлары керек, гәнә үкiметi: заңсыз алтын қазү қймылы гәнәнiң екөлөгялiқ ортасын аүыр дәрежеде бұлдырды, алда үкiмет тiптi де қатаң шара қолданып, заңсыз алтын қазған гәнәлiқтәр мен шетел азаматтарын заң бойынша қатаң жазалайды деген айтты.


     Маүсымның 14 – күнi, гәнә презйдентi заңсыз алтын қазүшыларға соққы берү мйнйстр дәрежелi бiрлеспе қiзмет грүппәсiн құрүды жарялап, жер- жердегi қатысты тараүлардың заңсыз алтын қазү әрекетiне соққы берү қймылына қолбасшылық еттi. Жүырда жүңгө азаматтарын қамтыған көптеген елдердiң азаматтары заңсыз алтын қазү себебiнен гәнәдә қолға алынды.

 


 аүдарған: назар әрiп ұлы
  
 

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">