00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Бүгiнгi жүңгө 2013-жылы 27-тамыз

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-03

    Қәдiрмендi тыңдарман қаүым, бүгiн тамыздың 27 – күнi сейсенбi, сiздердiң тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радё стансясының " бүгiнгi жүңгө " бағдарламасы


    Ел iшiндегi елеүлi үақйғалардан, мемлекеттiң маңызды саясаттарынан және басқада тұрмысқа қатысты бiлiмдер мен жаңалықтардан құлағдар болғыңыз келсе, орталық халық радё стансясының " бүгiнгi жүңгө " бағдарламасын тыңдаңыздар.


   
сйнгәпөрдiң зұңлйы лй шянлұң жүңгөмен болған селбестiктiктi дамытүды қалайтындығын бiлдiрдi


    Сйнгәпөрдiң зұңлйы лй шянлұң 25-тамыз жүңгөдәғi сапарын бастады. Ол жүңгө ахбарат құралдарының тiлiшiлiгiн қабылдаған кезде: сйнгәпөр мен жүңгөнiң қатнасы сәттi дамыды, жүңгөнiң мемлекет күшiнiң үздiксiз әртүiмен, екi елдiң селбестiгi де барған сайын нiғәйдi-дедi.


    Лй шянлұң былай дедi: сйнгәпөр мен жүңгөнiң көптеген саладағы селбестiгi сәттi болды, сүжоү өнеркәсiп бақшасы мiне соның жақсы мысалы. Екi ел екөнөмйкә селбестiгi және өзәрә үйренү жағында көптеген iзденiстер жасады. Өткен жылы, жүңгөнiң екi бәнкесi сйнгәпөрдiң ерекше рұқсат күәлiгiн алды. Бйыл соның бiреүi халық әқшәсiмен есеп айырү кәсiбiн ашты, бұл тараптар селбестiгiнiң маңызды мазмұны.


    Лй шянлұң осы реткi сапарымда жүңгө бәсшiләрiмен селбестiк жасаүдың нақтылы iстерiн талқылап, баянды дамү, қоғам басқарү, ортаны қорғаү сяқты саладағы бәрiс-келiстi күшейтүдi үмiт етемiн. Сйнгәпөр шiғiс-өңтүстiк азя одағының жүңгөмен болған қатнасын нығайтып, жүңгө – шiғiс-өңтүстiк азя одағы еркiн саүда раёны құрылысын күш сала жебеүдi қәләйдi-дедi.


    Лй шянлұң былай дедi: сйнгәпөр жүңгөмен селбестiк жасаү барысында көптеген йгiлiкке кенелдi, жүңгөнiң да сйнгәпөрдiң дамүынан кейбiр құнды тәжiрйбелерге йе болүын үмiт етемiн. Сйнгәпөр қазыр екөнөмйкәнi дамытүға өзгерiс енгiзүде, ал жүңгө ұзақ үақыттық екөнөмйкәнi дамытү стрәтегясiн жасаүда, екi ел осы жақтарда бәрiс-келiстi күшейтүiне болады.мйншян аүданындағы орта-бастаүыш мектептер сабақ бастады


   2013 -жылы 22-шiлде, сағат 7 ден 45 мйнот өткенде, гәнсү өлкесi дйңшй қаласының мйншян аүданы мен жаңшян аүданының түйiлiсiнде 6.6 бал жер сiлкiндi, сiлкiнiс тереңдiгi 20 кйлөметр. Осы реткi жер сiлкiнiсiнде 95 адам қаза болып, 780 мың 100 адам апатқа ұшырады.


    Қазыр мiне апаттың түылғанына бiр айдан артық үақыт болды, 25-тамыз, гәнсү өлкесiнiң апатқа ұшыраған раёнындағы 230 мектептiң оқүшылары мектепке оралып, 26 тамыз ресмй сабақ бастады.


    Мйншян аүданы мйчүан қалашығының хұңдян бастаүшы мектебiнiң денетәрбйе алаңы жасыл түстi шатырға толды. Бұл шатырлар оқүшылардың кләсi, әр жылдықтың оқүшыларында бiрден шатыр бар, бiр шатырға 30 оқүшы сяды. Бiр оқытүшы тiлшiге: жер сiлкiнiсiнен кейiн, мектептiң оқытү кләстәрi қәтерлi үйлерге айналып, амалсыздан шағылды, алайда шағүдан бұрын кләс iшiндегi стол, орындық және оқытү жабдықтарының барлығын алып шығып, үағында оқү бастаүға кепiлдiк еттiк-дедi. Жер сiлкiнiсiнен кейiнгi оқытү-шарт жағдайы нашар бөлғәнiмен, оқүшылар мен оқытүшылар жаңа оқү маүсымына қызғындылық байқатты. 2-кләстә оқйтын бiр оқүшы тiлшiге: сабақтас, үстәздәрiммен бiрге болсам көңiлдi бөләмiн-дедi.


  
жүңгө мұнай-хймя серiктiгiнiң " әфрйкә жiгiтiн шырғалаү " сяқты дақпыртты таратүшылар заң бойынша тұтқындалды


    "орынбасар раён бастығы 2 мйллярдтан астам ақшаға қянат жасап, 10 неше көңiлдес асыраған", " жүңгө мұнай-хймя серiктiгiнң әйел басқарма бастығы " әфрйкә жiгiтiн шiрғәләп,әүейлiкке басты " деген дақпырттар құлаққа түрпiдей тйiп, естiген адамның жүрегiн жаралайды. Мұндай дақпырттар тек жеке бас араздығын тарқатү үшiн ойдан құрастырлған. Бұл дақпырттар дәүгерлердiң өзiне залал жеткiзiп қалмастан, қоғамғада үлкен керi әсер жасайды.


    Жақында жоғардағы дақпырттарды таратүшы қылмыс күмәндiсi фү шүе шың шаңхай қалалық сақшылар жағынан заң бойыша қолға алынды. Бұл қоғам хәүiпсiздiк мйнстiрлiгi орналастырған бүкiл ел көлемiнде қоғам қәүiпсiздiк өргәндәрi торапта топтасып өсек-әяң таратү сяқты заңсыыз әрекеттерге соққы бергеннен берi қарай қол жеткiзген табыстарының тiйiптiк мысалы. Чйн хо хо, жоү лүбаү, фү шүе шың қатарлы торапта өсек-әяң таратүшылар iлгерiндi-кейiндi заң торына түстi. Торап қоғамы заң түзiмдiк қоғам, торапта өсек-әяң таратып, қоғам тәртiбiн бұзатын әрқәндәй заңсыз елеменiттер заң торынан қашып құтыла алмайды деген ескертү берiлдi.


    Шаңхай қалалық қоғам хәүiпсiздiк мекемесiнiң жаүаптысы мынаны баса дәрiптедi: торап кеңiстiгi де қоғамдық әлеүметтiк орта, торап қоғамы заң түзiмдiк қоғам. Мәденйеттi, таза, заң бойынша басқарлатын торап ортасын құрү бүкiл ұйым мен жекенiң ортақ жәүәпкерлiгi, заңдық өлшемге бойсынып, қоғамдық мөрәлдi орнатү, заң тәртiбiн қорғаү, мәденйеттi,тәзә торап тәртiбiн құрү әрбiр азаматтың өтеүге тйiстi борышы. Торапта өсек-әяң жасап тәрәтiн,пәле шығаратын, бопсалайтын, қоғам тәртiбiн бұзатын заңсыз әрекеттеге сақшыылар заң бойынша кескiн шара қолданып,оларға әсте ырық бермейдi.


   
 Бо шйлай делөсi жөнiндегi сот тексерүi аяқталды, 26-тамызда жалғасты сот ашылып делө қаралады


    25-тамыз түстен бұрын, әйiпкер бо шйлайдың пара алү, қянат iстеү, қiзмет ұқығынан албаты пайдаланү делөсiн тергеү жұмысы төртiншi күнге аяқ басып, делө жөнiндегi сот тексерүi аяқталды. Сот ашылғаннан кейiн бо шйлайдың қiзмет ұқығынан албаты пайдаланү қылмысы төңiрегiнде сот жалғасты фәкт, дәлел көрсеттi. Әлеүметтiк айыптаүшы, әйiпкер және бошйлайдың ақтаүшысы күәшi үаң лйжұнның 24-тамыз түстен кейiн соттағы айтқан күәлiк сөзiне дәлел көрсеттi. Бо шйлай мен оның ақтаүшысы үаң лйжұнның айтқан сөздерiнiң өбйектйв шындығында күмән барлығын айтты. Әлеүметтiк айыптаүшы, үаң лйжұнның соттағы күәлiк сөзi мен сот ашылүдан бұрынғы күәлiк сөзi бiрдей әрi басқа да күәшiнiң аүызша, жазбаша көәлiк сөздерi бiр-бiрiне үйлеседi, сондықтан үаң лйжұнның соттағы күәлiк сөзi шын әрi сенiмдi, дедi. Бас төрешi хатшының екi жақтың дәлел-пiкiрiн дұрыс естелiкке алүын талап еттi. Әлеүметтiк айыптаүшы жалғасты дәлел-iспәт көрсетiп, бо шйлайдың бо гүкәйләйдiң қасақана адам өлтiрү делөсiнә араласқан қiзметкерлердiң үстiнен тексерү жүргiзүдi талап етү, ұйымның тәртiбiне қайшылық жасап, үаң лйжұнды чұңчйң қалалық қоғам хәүiпсiздiгi мекемесi пәрткөмiнiң шүжйлығынан, мекеме бастығы мiндетiнен қалдырү, үкiмет қiзметкерiндiк салаүаты жоқ бо гүкәйләйдi үаң лйжұнның қашып кетү үақйғасы түралы ақылдасү iстерiне араласүына жол қою, әрi бөгө кәйләйдiң шйпаханадан үаң лйжұнның рүханй аүрүы бар деген жалған дягнөз шығартү ұсынысын құптаү, сыртқа жалған хабар таратүды бекiтү қатарлы фәкттерiн дәлелдедi. Шағым айтүшы - ақтаүшы екi тарап фәкт, пiкiрлер айтты. Тергеү барысында, бо шйлай қатысты мәселелердi бiржәқтiлi етүде өзiнiң қәтелесiп, ағаттық жiбергенiн мойындап, қiзмет ұқығынан бетәлдi пайдаланүдың өзiмен ешқәндәй қатысы жоқ екенiн айтып, жәүәпкершiлiктi бо гүкәйләй мен ү фамйлялыға йтермеледi. Әлеүметтiк айыптаүшы тағы жан-жақтылы дәлел-iспәт көрсетiп, делөнiң түылү, пәш болү барысын, сондай-ақ әйiпкер бо шйладың өзiн мәлiмдемеү, шындықты айытпаү, делөнi жасырүдың жай –жапсарын баяндады. Сағат 55 : 10 мйнүт өткенде, сот тексерүi аяқтады. Бас сүдя соттың ұзылыс жасағандығын, 26-тамызда жалғасты сот ашылып, делө қаралатындығын жарялады.


халық гәзетiнiң шолүшысы: тораптағы сйлы қонақтардың өсек-әяң таратүшыға айналүының алдын алайық


    Таяүда, ұзақтан берi өсек-әяң таратып, елдi дүрлiктiрген "чйн хохо", "лй-ырчайсы" қатарлы тораптағы аты шүлы адамдар заң бойынша қамаүға алынды. Делө жағдайының арт-артынан әшкереленүiне байланысты, тораптағы бiрсiпiрә "сйлы қонақтар" ¬vip) "чйн хохо" сяқты өсек-әяқ таратып, даү-дамай түдыратындардың "iзiн сүытпай iле жөнелетiн" ұрымтал жолына айналып, шындыққа жанаспайтын йнформацялардың керi ықпалын үдетүiне мұрындық болған. Осындай "сйлы қонақтар" "өсек-әяңнiң" жандайшабына, әңгiменiң ұлғаюына апарып соғүда. Мұндай құбылыс бүкiл қоғамның назарын бұрып, жұрттың қырағылығын арттырып отыр. "чйн хохо" қатарлы адамдар қалайша 3 мыңнан артық өсек-әяң тарата алады? Нелiктен "көне өсектi жаңа өсек тяды" дегендi әшiқ-әшкере айта алады, мұндағы негiзгi себептердiң бiрi олар өзгеден пайдаланүға шебер, олардың көздеп отырғаны ел назарына тез түсетiн, ықпалы зор сйлы қонақтар. Чйн хохо сяқтылар әсiлiнде аты елеүсiз йнформаця жолдаүшылар болып, олар өрбiткен өсек-әяңiнiң аүмағы тар, зардабы шамалы болған. Алайда, бiр бөлiм әүескерлер тораптың сан мйллёндаған сйлы қонақтарына айналып, шындықтың жай-жапсарына жетпей тұрып, осы өсек-әяңдәрғә назарын бөлiп, бiрден-бiрге таратып, баға берiп, өсек-әяңғә демеүшi болып, торапта жылдам таралүына мүмкiндiк жаратүда.


  
жүңгөдәғi 3 iрi мұнай серiктiгiнiң алғашқы жарым жылдағы табысы мәкрөлiқ шарүашылықтың әсерiне ұшырады


    Жүңгө мұнай хймя жарнасы шектеүлi серiктiгi 2013-жылғы орта мерзiмдi қiзмет нәтйжесiн жаряланүына сай, 3 iрi мұнай серiктiгi–жүңгө мұнай табйғй гәз жарнасы шектеүлi серiктiгi, жүңгө мұнай хймя серiктiгi және жүңгө теңiз мұхйт мұнай шектi серiктiгiнiң өткен жарты жылдағы қiзмет нәтйжесi де жаряланды. Жүңгө мұнай серiктiгiнiң өткен жарты жылдағы таза пайдасы 65 мйллярд 500 мйллён юанды құрап, сәйкес мезгiлдегiден 5.6% молайды; Жүңгө мұнай хймя серiктiгiнiң таза пайдасы 30 мйллярд 300 мйллён юанды құрап, сәйкес мезгiлдегiден 23.6% артқан; Жүңгө теңiз мұхйт мұнай шектi серiктiгiнiң таза пайдасы 34 мйллярд 400 мйллён юанға жетiп, сәйкес мезгiлдегiден  7.9% артқан.


    2013-жылы алғашқы жарты жылда дүнйе жұзы екөнөмйкәсiнiң қалпына келү жағдайы тебiнсiз болүы, жүңгө екөнөмйкәсi артүының баяү болүы, мұнай хймя базарындағы қәжеттiң ұқсамаүы сяқты мәкрөлiқ екөнөмйкә жағдайының 3 iрi мұнай серiктiгiне ықпалы көрнектi болды, 3 iрi мұнай серiктiгiнiң алғашқы жарты жылдағы шйкi мұнай бағасы құлдырады, ел iшi екөнөмйкәсiнiң баяүлаүына ұшыраған, бензйнге деген қәжет өткен жарты жылда тез қәрқiнмен дамыды, дегенмен өнеркәсiп, аүыл шарүашылығы өндiрiсiмен тығыз қатысты болған сәлеркәғә деген тұтынү қәжетi азайған.


    Сарапшылардың баяндамасында былай деп атап көрсетiлдi: табйғй гәз бағасы ұртыс жоғарлаүы, шйкi мұнайдың жоғарлаүы, шетел өнiмдерiне үлес қосү және құбыр жарна ұқығын өткермелеп берү сяқты жақтардан алғанда келесi жарым жылда елiмiздiң мұнай өнiмiнiң жақсарүынан үмiт зор. Бiрнеше жылдан берi, жүңгө мұнай табйғй гәз және құбыр iстерi және шетелдегi iстерiнiң стрәтегялiқ дамүы, серiктiктiң дамүына берiк негiз қалады; Жүңгө мұнай хймяс серiктiгi келесi жылы халықаралық мұнай бағасының негiзiне қатысты қамдаү мен қәжецiнү салыстырмалы түрде босаңсып, шекәрәдәғi өңделген мұнай және хймя өнiмдерi қәжетi орнықты дамйтынын, серiктiктiң тамаша дамү негiзi бар екенiн мөлшерледi.3 iрi хабарласү орны қаржыны тағы да төмендетүi мүмкiн


    Дамү және рефөрмә көмйтетi келесi қадамдағы монополдаүға қарсы тұрү саласын анық тұрақтандырүына байланысты, 3 iрi телегрәф хабарласү сәүдәгерлерiнiң монополдаүға қарсы тұрү қысымы күшейдi, ендiгiде қаржыны төмендетү олардың ең жақсы құтылар жолына айналатын сяқты.


    Таяүда дамү және рефөрмә көмйтетi бағаны бақылаү тексерү және монополяүға қарсы тұрү мекемесiнiң бастығы шұй күн лйн былай: монополдаүға қарсы тексерүдiң келесi нысанасы бұқараның түрмiсiмен тығыз қатысады, мұнай, телегрәф, әвтөкөлiк, бәнке сяқты орындардың бәрi де тексерү көлемiне қамтылады. Телегрәф хабарласү саласы өте-мөте, телегрәф орындары ерекше қадағаланады, бұл монополдаүға қарсы тексерүдiң түйiнiне айналүы мүмкiн,-дедi.


    Мемлекеттiң йнформацялық тұтынү және кең желiлi торап стрәтегясiнә сәйкесү үшiн, соңғы жарым жылда өнеркәсiп және йнформацяландырү мйнйстрлiгi телегрәф қаржы рефөрмәсiн жебейдi, қiзмет өтеү бағасын арнаға түсiрiп, тұтынүшылар көңiл бөлген қаржы сяқты қоламталы мәселелердi бiржәқтi етедi. Жаңа кезекте телегрәф қаржысы деңгейiн төмендетүдi жебейдi, телегрәф қаржы бағасын тұрақтандырү мехәнйзiмiн анағұрлым зерттейдi және жақсартады.


    Монополдаүға қарсы қысымға дөп келген жылжымалы хабарласү мен кең арналы торап сяқты қiзметтердiң қаражат деңгейi 3 iрi телегрәф хабарласү орынының монополдаүға қарсы тексерүiнен құтылүдың жолына айналады. Мұнан тыс, таяүда мемлекеттiк кеңес "йнформацялық тұтынү арқылы iшкi тұтынүды жебеү жөнiндегi пiкiр" мен "кең желiлi торап жүңгө стрәтегясi мен атқарү жөбәсiн"ресмй жарялап, ұқсас түрде телефрәф ақысын төмендетүдi талап еткен, бұл 3 iрi телегрәф хабарласү орнының қаржыны төмендетүiн тебiндетедi.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">