00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Бейжйң әлеүметтiк автобоздары жанармайдан төкке өзгертiлетiн болды

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-14

    Шйнхүа әгенттiгiнiң хабары. бейжйң қаласының қатынас және ортаны қорғаү тараүлары желтөқсәннiң 12-күнi мынаны жарялады: бейжйң қаласы әлеүметтiк автобоздарды жанармайдан төкке өзгертiп, алдағы 5 жылға дейiн 10 мйллярд юаннан астам қаржы босатып, жаңа енергя мен ортаны былғамайтын енергянi қозғаүшы күш ететiн әвтөкөлiктердi күш сала жалпыластырып, технйкәсi кемелдi қос енергялi төкпен от алатын әлеүметтiк автобоздарды әлдiмен iске қосады. Бейжйң қаласы 2017-жылға барғанда 5- айланбаның iшiнде қатынайтын әлеүметтiк автобоздарды түгелдей таза енергямен жүретiн көлiктерге өзгертiп, қала өзегiнде жарақсыз гәз ығыстыратын әвтөкөлiк негiзiнен қалмайды. Бейжйң қалалық әлеүметтiк қатынас тобының қатысты жаүаптысы таныстырып былай дедi: 2017-жылға барғанда, неше ондаған әлеүметтiк қатынас ленясiндә қатынайтын әлеүметтiк автобоздардың қозғаүшы күшi дйзел майынан төкке өзгертiлiп, жалаң төкпен ғана жүретiн, қос енергялi релссiз әвтөкөлiктер iске қосылады.

 


аүдарған: амантай мұсайып ұлы 

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">