00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Ши жинпиң орталықтың рефөрмәні жалпы беттік ішкерілету көмитетінің 10 ـ реткі ٴмажылысын басқарып ашты

Келуқайнарі :Қытай қазақ радио торабы | Жауапты редактор: | Жаңаланған уақыт:2019-09-10

 

    оз хабарымыз: ҚКП орталық көмитетінің бас шужиы, мемлекет ٴторағасы, орталық әскери істер көмитетінің ٴторағасы, орталықтың рефөрмәні жалпы беттік ішкерілету көмитетінің меңгерушісі Ши Жинпиң 9 ـ айдың 9 ـ күні түстен кейін орталықтың рефөрмәні жалпы беттік ішкерілету көмитетінің 10-реткі ٴмажылысын басқарып ашты ٴары маңызды ٴсоз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. Партия 18 ـ кезекті орталық көмитетінің 3 ـ жалпы мәжілісінен бері тұрақтанған түрлі рефөрмә міндеттерін тыйанақтандыруда, алдыңғы мезгілдік қызмет түйіні-негізді бекемдеу, құрамдас фәктөрләрін қалыптастыру ; орта мезгілдік қызметтің түйіні ـ жалпы беттік ілгерілету, мығым негіз және арын қалыптастыру ; қазіргі міндет түйіні-қызмет салмағын рефөрмәнің жүйелілігін, шоғырлылығын, сәйкестілігін, жоғары өнімділігін күшейтуге баса күш салу, осынау жылдардан бері түзілістік кедергілерді, механизымдык бөгеттерді арылту, саясаттық жаңалық жарату жақтарында қол жеткізген табыстарымызды бекемдеу және ішкерілету, түрлі жақтарда анағұрлым пысып ـ жетіле түсуді және қалыпқа түсуді жебей түсу болып табылады.


    ж к П орталық көмитеті саяси биюросының тұрақты мүшесі, орталықтың рефөрмәні жалпы беттік ішкерілету көмитеті меңгерушісінің орынбасарлары Ли Кычяң, уаң хуниң, хан жың мәжіліске қатынасты.


    мәжілісте ««озық жасау кәсібі мен осызаманданған қызмет өтеуді ішкерілей тоғыстыра дамыту жөніндегі атқару пікірі», ««тіпті де тамаша даму ортасын жаратып халық басқаруындағы кәсіпорындарды рефөрмалау, дамытуды қолдау жөніндегі пікір», ««сауданың жоғары сапалы дамуын жебеу жөніндегі жетекші пікір», ««еңбеккүш және дарындылардың қоғамдық сипатты жылжымалылық түзіліс механизым рефөрмәсін жебеу жөніндегі пікір», ««орта ـ бастаушы мектеп оқытушыларының ауыртпалығын жеңілдетіп, оқу-ағарту тәрбие тамаша ортасын анағұрлым ойдағыдай құру жөніндегі бірқанша пікір», ««басты ауыл шаруашылық өнімдерімен қамтамасыздандыру стрәтегиәсін атқару жөніндігі жетекші пікір», ««финаныс негізгі құрылғыларын бір тұтас бақылап басқару қызмет жобасы», ««ғылым-техникада жаңалық жаратуды күшейтіп, алаңсыз Қытай құрылысына тірек ету жөніндегі пікір», ««жасыл тұрмыс ортасын құру әрекетінің жалпы тұлғалық жобасы», ««мемлекет меншігіндегі финаныс кәпитәлінің қаржы қосушысының міндет жәуәпкершілігі жөніндегі уақыттық белгілеме», ««соляу заттар былғанышын оңауды күшейте түсу жөніндегі пікір» қарап мақұлданды.


    мәжілісте мыналар анық айтылды: озық жасау кәсібі мен осызаманғы қызмет өтеу кәсібінің ішкерілей тоғысуын ілгерілету ـ жасау кәсібінің өзекті бәсекелік қуатын күшейтіп, осы заманғы кәсіп жүйесін жетілдіріп, жоғары сапалы дамуды жүзеге асырудың маңызды жолы. Техника төңкерісіне, кәсіп өзгерісіне, тұтыну дәрежесінің жоғарылау ауқымына сәйкесіп, кәсіптік байланысты, тізбекті кеңейтуді, техникалық ٴсыңыруды тереңдетіп, жаңа кәсіп формасы, жаңа үлгі, жаңа жол жағында ызденіс жасау, озық жасау кәсібі мен осызаманғы қызмет өтеу кәсібінің ٴозара тоғысуын, ортақ ٴомыр ٴсұруын жебеу керек.


    мәжілісте мыналар баса дәріптелді: халық басқаруындағы кәсіпорындардың дамуын қолдау да, Қытайша сөтсиәлистік негізгі еконөмикалық түзімге табанды болу және оны кемелдендіру ; ««екіден ауытқымауда» мықты тұру ; базарланған, заңмен басқарылатын, түзімденген баянды да орнықты даму ортасын қалыптастыру ; ٴтұрлы меншіктегі шаруашылықтың ٴондырыс фәктөрләрінән заң бойынша тең пайдалануына, базар бәсекесіне ашық, ٴадыл қатынасып, тең дәрежеде заңның қорғауында болуына кепілдік ету ; халықтық кәсіпорындардың рефөрмә жасап, жаңалық жаратуын, арту формасында бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуын, ақаусыз дамуын жебеу керек.


    мәжілісте мыналар анық айтылды: сауданың жоғары сапалы дамуын ілгерілетуде ғылым-техникада, түзімде, үлгіде және кәсіп күйінде жаңалық жаратуды күшейту ; ««ٴбыр белдеу, ٴбыр жолды» ортақ құруды ٴтұйын етіп, сауда құрылымын күш сала сапаландыру ; импорт пен експөртті, зат саудасы мен қызмет өтеу саудасын, сауда мен қос бағытта қаржы қосуды, сауда мен кәсіпті сәйкесті дамытуды жебеу ; халықаралық, ел ٴышы фәктөрләрінің ٴтартыпты, еркін айналымға ٴтұсуын, байлықтың ٴонымды орналасуын, базардың ішкерілей тоғысуын жебеу керек.


    мәжілісте мыналар баса дәріптелді: еңбеккүш пен дарындылардың ٴтартыпты қоғамдық ауыс-күйісін жебеу-еконөмиканің баянды, ақаусыз дамуының пәрменді тірегі, адамның жан-жақты дамуын жүзеге асырудың қажетті талабы. Еңбеккүштердің, дарындылардың қоғамдық сипатты ауысуына кедергі болатын түзілістік, механизмдык кінәраттарды арылту, айналым орайын жарату, айналым арналарын іркіліссіздендіру, жылжымалы мүмкіндікті кеңейту, ең төменгі шекті қамтамасыз ету механизмын кемелдендіру, барлық адамның қажырлы еңбегі арқылы өзіндік дамуды жүзеге асыруына мүмкіндік жарату керек.


    мәжілісте мыналар анық айтылды: назарды оқытушылардың ٴморал арқылы адам тәрбиелеу, ٴбылым беріп, адам тәрбиелеу сынды негізгі жәуәпкершілігі мен негізгі кәсібіне шоғырландыру ; түрлер бойынша басқару, түбірінен де, тұлғасынан да жалпы беттік оңауды өзара ұштастыруға табанды болу ; бақылау-тексеру, салыстырып бағалау, қоғамдық қызмет өтеуді мектепке жеткізу, орта, бастауыш мектеп оқытушыларын өзара жөткеу қатарлы істерді ٴбыр тұтас жоспарлап, арнаға ٴтұсыру ; орта, бастауыш мектеп оқытушыларына қатысты істерді қатаң адақтап, арнаға ٴтұсырып, орта, бастауыш мектеп оқытушыларының ауыртпалығын шын мәнінде жеңілдету ; орта, бастауыш мектеп оқытушыларының ٴбылым беріп, алаңсыз адам тәрбиелеуіне мүмкіндік жасау керек.


    мәжілісте мыналарды баса дәріптелді: мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыруды төменгі шек етіп, сан мен сапаға бірдей ٴман беруге табанды болу ; ٴоным түрлері бойынша қамтамасыздандыруды атқарып, қамдау жалпы мөлшерін арттырып, қамдау құрылымын сапаландырып, қамдау қайнарын кеңейтіп, қамдау сапасын жоғарылату ; ауыл шаруашылық өнімдері запасы мен мәнерлеу кәсібінің дамуын реттеуді күшейту ; ауыл шаруашылығын қолдау, қорғау ٴтұзымын ақаусыздандыру ; маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдауды қамтамасыздандыру жүйесін құлшына құру керек.


    мәжілісте мыналар анық айтылды: финанс негіздік құрылғылары-финанс базарының орнықты, жоғары ٴонымды айналымының негіздік кепілі, мәкрөлық байыпты басқару мен қауіп ـ қатерден сақтануды күшейтудің маңызды тұтқасы. Маңызды финанс негіздік құрылғыларын ٴбыр тұтас бақылап-басқаруды күшейту ; бақылап-басқару өлшемін бірлікке келтіру ; рұқсат етуді басқаруды ақаусыздандыру ; құрылғыларды орналастыруды сапаландыру ; оңау құрылымын ақаусыздандырып, орналасуы үйлесімді, оңауы ٴонымды болған, озық, сенімді, икемді финанс негіздік құрылғылар жүйесін қалыптастыруды ілгерілету керек.


    мәжілісте мыналарды баса дәріптелді: алаңсыз Қытай құрылысын ілгерілетуде ғылым-техникада жаңалық жаратудың тіректік, жетекшілік ролын толық сәулелендіру ; жоғары бастамада жобалауға, жоғары деңгейде құруға, жоғары зейінді қолдануға, жоғары деңгейде ортақ игіліктенетін дамуға баса ٴман беру ; жаңалық жарату ٴтұрлы байлығын шоғырландырып, негіздік зерттеуді, шешуші техникалық зерттеуді, арнаулы жабдық және қолданылмалы үлгі бойынша зерттеуді күшейту ; зейіндестіру құрылысын ішкерілету, қоғамдық басқару қабылетін күшейту керек.


    мәжілісте мыналар анық айтылды: қарапайым, үйлесімді, жасыл, төмен көміртекті тұрмыс ٴтасылын дәріптеу ; жүйелі ілгерілету, кең көлемде қатынасу, ٴтұйынды көрнектілендіру, түрге ٴболып шара қолдану принсипы бойынша, үнемшіл өргән, жасыл отбасы, жасыл мектеп, жасыл әлеуметтік район, жасыл сапар, жасыл сауда сарайы, жасыл құрылыс қатарлы жасыл әлем құру қимылын өрістету ; жасыл тұрмысқа қатысты саясаттар мен басқару ٴтұзымын орнатып және кемелдендіріп, жасыл тұтынуды ілгерілетіп, жасыл дамуды жебеу керек.


    мәжілісте мыналарды баса дәріптелді: мемлекет меншігіндегі финанс кәпитәлін басқаруды күшейтуде және ٴбыр тұтас қаржы шығарушылар ٴтұзымын орнатуда, кәпитәлді басқаруды негіз ету, базарландыру, байыпты болу принсипіне табанды болу ; қаржы шығарушы мен тапсыру бойынша өткізіп алушының міндетін айқындау ; финанс құрылымдарының мемлекет меншігіндегі кәпитәлін басқару мен бақылауды күшейту ; жәуәпкершілікті қузастыру ٴтұзымын ақаусыздандыру ; осызаманғы финанс кәсіпорын ٴтұзымы мен мемлекет меншігіндегі финанс кәпитәлін басқару ٴтұзымын кемелдендіру керек.


    мәжілісте мыналар анық айтылды: суляумен ластануға белсене төтеп беруде, жаңа даму танымын берік орнату ; ٴышынара суляу бұйымдарды өндіруге, сатуға және пайдалануға ٴтартыпты түрде тыйым салып, шек қоию ; айналмалы пайдаланылатын оңай жинап алуға болатын балама өнімдерді белсене жалпыластыру ; жасыл өнімдермен қамдауды арттыру ; жарақсыз суляу заттарды жинап пайдалануды арнаға ٴтұсыру ; ٴарқайсы буындарды басқару ٴтұзымын орнатып және кемелдендіріп, суляумен ластануды пәрменді, ٴтартыпты түрде оңау керек.


    мәжілісте мыналарды баса дәріптелді: партия 18-кезекті орталық көмитетінің ٴұшыншы жалпы мәжілісінен бері, ٴбыз түзілістік, терең қатпарлық кедергілерді шешуге баса ٴман беріп, ٴбырқыдыру келелі ٴтұзылыс рефөрмәсін алға қойып, ٴбыр топ құрылымдық қайшылықтарды ٴонымды түрде шешіп, көптеген салаларда тарихи сипатты озгеріс, жүйелік сипатты қайта сомдауды, тұлғалық сипатты қайта құруды жүзеге асырдық. ٴбыз механизмдык бөгет мәселесін арылтуға баса ٴман беріп, көптеген бөгеулер мен қиын түйіндерді жөнге салып, тұтас қоғамның даму өміршеңдігі мен жаңалық жарату өміршеңдігін күшейттік. ٴбыз еконөмикалық, қоғамдық дамудың қажетін шығар ٴтұйын етуге баса ٴман беріп, бұқараның маңайындағы істерден бастап озгертіп, дер кезінде шағын көлемдік, тез ٴоным беретін саясаттық жаңалық жаратып, халық тұрмысы саласындағы көптеген әуре-сарсаң істерді жөнге салып, халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейттік. Партия 18-кезекті орталық көмитетінің ٴұшыншы жалпы мәжілісінен бері алға қойылған ٴбырқыдыру маңызды рефөрмаларді мұқият реттеу ; ٴтұзым рефөрмәсі мен ٴтұзым айналымын ٴбыр тұтас жоспарлау ; жоғары деңгейде жобалау мен жікке ٴболып ұштастырудың қатынасын ойдағыдай шешу ; жоғары-төменді, оң ـ солды, ٴар қайсы жақты сәйкестіру қызметін ойдағыдай істеу ٴтұрлы рефөрмаларді сәйкесті ілгерілетуге ٴман беру ; ٴтұрлы рефөрмалардің ٴбыр-біріне сай келуіне мүмкіндік жасап, ««химиялық реәксиә» тудырып, ٴтұзым абзалдылығын басқару өнімділігіне айналдыру керек.


    орталықтың рефөрмәні жалпы беттік ішкерілету көмитетінің мүшелері мәжіліске қатынасты, орталық пен мемлекет өргәндарінің қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар мәжіліске сырттай қатынасты.


аударған: қанатбек жұмабай ұлы

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">