00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Дүнйе дйдәрi 2014-жылы 6-қаңтар

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Әйнәгүл | Жаңаланған уақыт:2014-01-13

 

    Қүрметтi тыңдарман қаүым, бүгiн қаңтардың 6-күнi дүйсенбi, дүнйе дйдәрi бағдарламамыздың бүгiнгi кезегiнде әлдiмен тарйхтағы 6-қаңтар күндерi түылған келелi үақйғалар тiзбегiн тыңдайсыздар, соңынан дүнйенiң әр түкпiрiнде түылып жатқан маңызды үақйғаларға кеңiнен аялдайтын боламыз, бағдарламаның бүгiнгi жүргiзүшiлерi ..... ......Ендеше бүгiн мынадай мәзмүндәрмен танысатын боласыздар:


    Деплөмәтялiқ қатынас орнатқан 35жылдан берi ақ ш үкiметi жүңгөмен болған қатынасты дамтүға төтенше назар аүдарып келдi. Өсiмен ұқсас жүңгө басшылары да а қ ш пен болған қатынасты дамытүға ерекше көңiл бөлiп келдi. Ендеше екi ел арасындағы түсiнiстiктi жалғасты нығайтүдың жолы не?


    Ресей презйдентi қаңтардың 4-күнi презйдент бұйырығына қол қойып, бйылғы сөче қысқы өүлймпйк спорт жарысының алды-артындағы хәүiпсiздiктi сақтаү шараларын күшейтүдегi бұйырыққа өзгерiс енгiздi. Ендеше ресейдiң қысқы өлймпйк жарысын қамтамасыздандырүдағы нақтылы шаралары қандай?


    2013-жылы әфрйкә құрлығында терөрлiқ үақйғалар көп түылды, ендеше әфрйкә құрлығында терөрлiқ үақйғалар не үшiн асқынып отыр? Осы жағындағы мәзмүндәрмен толығырақ таныспақ болсаңыздар алдағы жарым сағаттық бағдарламамызға назар салыңыздар.


    Қүрметтi тыңдарман қаүым, бүгiн қаңтардың 6-күнi дүйсенбi, әлдiмен тарйхтағы 6-қаңтар күндерi түылған келелi үақйғалар тiзбегiне тоқталамыз.


    Тарйхтағы бүгiнгi күн


    1884-жылы 6-қаңтарда аүыстряның тұқым қүалаү ғалымы, осызаманғы тұқым қүалаү ғылымының негiзiн қалаүшы мендел 82 жасында дүнйеден өттi.


    1925-жылы 6-қаңтарда мосүлйнй бүкiлдей фашйзым елеменiттерiнен құралған бйлiк кеңсесiн қайта ұйымдастырды. Ол саясй қарсыластарын жаныштап, оларды үкiмет және өзгеде ықпалды құрлымдардан аластады. Сақшылар оның бұйрығы бойынша үйлердi тiнтiп, көп адамды қолға алды.


    1938-жылы 6-қаңтарда жаңа 4-армяның бас шытабы нанчаңда құрылды. Осыдан соң жяңшй, фүжян, жыжяң, хүнан, гүәңдүң, хүбй, хынан, анхұй қатарлы өлкелердегi қызыл армяның партйзан бөлiмдерiнiң басы қосылып, жаңа 4-армяның құрамына ендi. Жаңа 4-армяның қолбасшсы йе тйң болып, армя құрамында 10 мыңнан астам адам болды.


    1950-жылы 6-қаңтарда әнгiля жұңхүа халық респүблйкәсiн, жүңгө көммүнйстiк партясын мойындады.


    1972-жылы 6-қаңтарда чын йы бейжйңде 71 жасында қайтыс болды. Чын йы сычүан өлкесiнiң лыжы деген жерiнiң адамы, 1919-жылы франсяға iстей жүрiп оқүға аттанған, 1923-жылы ж к п ға кiрген, iлгерiндi-кейiндi жаңа 4-армяның қолбасшысы, шаңхай қаласының бастығы, мемлекеттiк кеңестiң орынбасар зұңлйы, сыртқы iстер мйнйстiрi, ж к п орталық әскерй iстер көмйтетiнiң орынбасар төрәғәсi қатарлы мiндеттердi атқарған, 1955-жылы маршал атағына йе болған.


    1975-жылы 6-қаңтарда жүңгө бөцвәнәмен деплөмәтялiқ қатынас орнатты.


    1992-жылы 6-қаңтарда жүңгө түркiменiстәнмен деплөмәтялiқ қатынас орнатты.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">