00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Дүнйе дйдәрi 2014-жылы 7-қаңтар

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Дәүiлбек | Жаңаланған уақыт:2014-01-13

    Қүрметтi тыңдарман қаүым, бүгiн қаңтардың 7-күнi сейсенбi, дүнйе дйдәрi бағдарламамыздың бүгiнгi кезегiнде әлдiмен тарйхтағы 7-қаңтар күндерi түылған келелi үақйғалар тiзбегiн тыңдайсыздар, соңынан дүнйенiң әр түкпiрiнде түылып жатқан маңызды үақйғаларға кеңiнен аЯлдайтын боламыз. Бүгiн мынадай мәзмүндәрмен танысатын боласыздар:


    Өткен жылы қiркүйек айында, төрәғә шй жйнпйңның орта азЯдағы тұңғыш сапары сәттi болғаннан кейiн, жүңгө орта азЯдағы елдермен стрәтегЯлiқ серiктестiк қатынас орнатты. Ендеше жүңгө мен орта азЯ селбестiгi қай бағытқа дамымақ?


    ЖапонЯның бас үәзiрi әнбй жйңсан дүнйе жүзiлiк екiншi соғыстағы A дәрежелi соғыс қылмыстыларын ардақтап, төбеге көтеретiн ел қорғаған ерлер мазарына барып мiнәжәт еттi, оның мұнысына жүңгөнi қамтыған халықаралық қоғам қандай аңыс бiлдiрдi? 

    Қаңтардың 3-күнi алхайда ұйымының бөлiмшесi болған йрақ және лйфант йсiләм елi ұйымы йрақ астанасының маңындағы фейлүже раёнын басып алды, ендеше йрақ жағдайы алда қалай болмақ?Осы жағындағы мәзмүндәрмен толығырақ таныспақ болсаңыздар алдағы жарым сағаттық бағдарламамызға назар аүдарыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. 

    Қүрметтi тыңдарман қаүым, бүгi қаңтардың 7-күнi сейсенбi, әлдiмен тарйхтағы 7-қаңтар күндерi түылған келелi үақйғалар тiзбегiне тоқталамыз.

 


тарйхтағы бүгiнгi күн


    Мәкйнө қорғаныс ленЯсiн салүды дәрiптеген франсЯның әйгiлi мемлекет қәйрәткерi мәкйнө 1932-жылы қаңтардың 7-күнi аүрүдан қаза болған. Мәкйнө франсЯ шегәрәсiнә гермәнЯнiң қайталай шабүыл жасап кiрүiнен сақтанатын қорғаныс ленЯсiн салүды көп рет талап еткен болатын, сөнiмен 1983-жылы қорғаныс ленЯсi салынып оның әтiмен аталады. Бiрәқ бұл жоспарда белгЯ шегәрәсiнiң да гермәнЯнiң шабүыл нсанасы болатындығы ойластырылмаған едi, сондықтан тұтас мәкйнө қорғаныс ленЯсi керексiз дүнйеге айналып қалады.

 


    1919-жылы қаңтардың 7-күнi әргентйнәдә қанды қырғын болып 6 мың адам қаза тапты.


    Ресей төңкерiсiнiң ықпалында әргентйнәдәғi жұмысшылар табы мен халық бұқарасы төңкерiстiң қызү өрлеүiн көтередi. 1919-жылы қаңтарда бүенөс –әйрестегi жұмысшылар жұмыс тастайды, әнглЯдәғi хүалйын серiктiгiнiң метәл қорытү заүатындағы жұмсышылар жұмыс тастағандығы себептi қырғындалады. Қаңтардың 7-күнiнен бастап тұтас қалада ереүiл өткiзiлiп жалпы беттiк жұмыс тасталады, 200 мың адам қаза болғандарды жерлейдi, бiрәқ оларды сақшы жақ атқылап өлiм –жiтiмге дүшар етедi, сөнiмен жұмысшылар көтерiлсi болады, үкiмет әскер шығарып жаныштайды. Қаңтардың 15-күнi ереүiл және жұмыс тастаү қймылы бүкiлдей сәцiздiкпен тынады, бiр аптаның iшiнде 6 мыңнан астам адам қаза болып, сан мың адам тұтқындалады.

 

 


    1912-жылы қаңтардың 7-күнi өңтүстiк әфрйкәдәғi қара нәсiлдiлердiң мемлекеттiк тұңғыш саЯсй ұйымы өңтүстiк әфрйкәлiқтәрдiң халықтық қоғамы құрылады. Бұл ұйым әфрйкәлiқтәрдiң ынтымақтасүы, түрлi формадағы нәсiлшiлдiкке қарсы тұрү, нәсiлге бөлiнбейтiн, бiрлiкке келген, демөкрәтЯлiқ өңтүстiк әфрйкә құрүды мақсат етедi.


    1979-жылы қаңтардың 7-күнi үетнәм әскерй қосыны кәмбөджәдәғi бүлiкшiлердiң қолдаүында астана пнөмпендi жаүлап, үкiметтi аүдарып тастады, астананы басып алған бiр күннен кейiн ханой радё стансЯсы аталмыш кәмбөджә мемлекеттiк бiрлiкке келтiрү штабының құрылғандығын жарЯлады.


    Йзү ұлтынан шыққан ұшқыш Яң гөшЯң 1972-жылы қаңтардың 7-күнi елiмiздегi тұңғыш сүтегi бомбысын сәттi тастады.


    1991-жылы қаңтардың 7-күнi елiмiздiң малтаү шеберi лйн лй дүнйе жүзiлiк малтаү рекөртiн жаңалады.


    Лйн лй 1970-жылы түылған, елiмiздiң әйгiлi малтаү шеберi. 1991-жылы қаңтардың 7-күнi аүстралЯда өткiзiлген 4-кезектi дүнйе жүзiлiк малтаү жарысында 400 метрлiк араласпа малтаүдың алтын медәлiн еншiлейдi, бұл елiмiздiң малтаү жарысында тұңғыш рет алтын медәл алүы.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">