00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Дүнйе дәйдәрi 2014-жылы 8-қаңтар

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Әйнәгүл | Жаңаланған уақыт:2014-01-13

 

    Қүрметтi тыңдарман, бүгiн қаңтардың 8-күнi сәрсенбi, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын, " дүнйе дйдәрi" бағдарламасының кезектi берiлiмiнде әлдiмен тарйхтағы қаңтардың 8-күнi түылған келелi оқйғалар тiзбегiмен танысасыздар, одан кейiн дүнйенiң әр тарабында түылып жатқан елеүлi ахбарат түйiндерiне кеңiнен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгiнгi жүргiзүшiлерi шынар ғалым қызы мен қiзiрбек жанасыл ұлы, ендеше "дүнйе дйдәрi" бағдарламасының кезектi берiлiмiнде мынадай мәзмүндәрмен танысасыздар.


    А қ ш мемлекеттiк радё серiктiгiнiң торабында былай делiндi: 2014-жылы әлем сахнасы көптеген сайстарға дүп келедi. Әсiресе аүмалы төкпелi қоғам құшағындағы елдер жұрт назарын ерекше аүдарады. Ақ ш пен нато 2014-жылдың жыл соңынан бұрын афғаныстаннан басым көп соғс қосынын шегiндiредi. Бұл кедейлiк қыспағындағы афғаныстан елiн тiптi де қйыншылық құшағында тұншықтырады.


    Тайландтағы үкiметке қарсы топ ереүiлшiлерi қаңтардың 6-күнi келер аптада жүрiлетiн қаланы құрсаүлаү қймылына жалғасты дайндалып,зор сайлаүға кедергiлiк жасап, өтпелi үкiметтiң зұңлйы йңланы зөрлiқпен мiндетiнен қалтырүға ұрынды. Тайландтағы үкiметке қарсы топ ереүiлшiлерiнiң басшысы сүте жаңа жыл қарсаңында қаңтардың 13-күнi астана бәнгөк қаласын құрсаүлайтындығын жарЯлады.


    ЖапонЯның бйлiк кеңсесi 2014-жылғы меже есептi 95 трйллён 880 мйллЯрд (922 мйллЯрд 220 мйллён доллар) жапонЯ ақшасы деп бекiттi. Бұл тарйхтан бергi ең жоғары шек. Бас үәзiр шынзо әбенiң басшылығындағы жапонЯ үкiметi неше он жыл жалғасқан қарапайым жағдайын өзгертү әрi жапонЯның қазынадағы орнықсыздықты қалпына келтiрү жолын қарастырүда.


    Қәдiрмендi радё тыңдаүшылар осы жақтағы мәзмүндәрмен толықрақ таныспақ болсаңыз, дүнйе йдәрi бағдарламасының алдағы жарым сағаттық берiлiмiне құлақ түрiңiздер, арнамыздан алыстамаңыздар


    Қүрметтi тыңдарман қаүым, бүгiн қаңтардың 8–күнi сәрсенбi, бүгiнгi прөгрәммәмiздә әлдiмен тайхтағы қаңтардың 8-күнi түылған келелi үақйғалар тiзбегiмен танысасыздар.


    Тарйхтағы бүгiнгi күн


    1642–жылы қаңтардың 8–күнi, йталЯлық әйгiлi мәтемәтйк, астрономЯ ғалымы, фйзйкә ғалымы гәлйле 78 жасында дүнйеден өтедi. Гәлйле дүнйе жүзiнiң осызаманғы ғылым йдеЯсiнiң дамүына маңызды үлес қосқан осызаманғы мехәнйкә және тәжйiрбе фйзйкәсiнiң негiзiн қалаүшы.


    1938–жылы қаңтардың 8–күнi, кәнәдәнiң әйгiлi өперәцЯлiқ аүрүлар бөлiмiнiң дәрiгерi, ұлы йнтернәцёнәлйзм жәүiнгерi бетүйiн кәнә және а қ ш ның емдеү әтретiн жүңгөғә бастап келiп, жүңгөнiң үхан қаласында жапон шапқыншыларға қарсы тұрү күресiне қатынасады.


    1968–жылы қаңтардың 8–күнi елiмiз дербес зерттеп жобалаған сү ығыстырү мөлшерi 188 мйллён тон, зат тасымал мөлшерi 117 мйллён тонналық дұңфың мәркәлi шалғай теңiздi шарлаү кемесi жасалды.


    1976–жылы қаңтардың 8–күнi, ұлы мәрксйзiмшi, прөлетәрЯт төңкерiсшi, жүңгө көммүнйстiк партЯсының таңдаүлы басшысының бiрi, ж к п орталық көмйтетiнiң орынбасар төрәғәсi, мемлекеттiк кеңестiң зұңлйы, мемлекеттiк саЯсй кеңестiң төрәғәсi жоү ынлай 78 жасында бейжйңде қайтыс болады.


    1996–жылы қаңтардың 8–күнi, франсЯның бұрынғы презйдентi мйтран 79 жасын қайтыс болды, ол 1981–жылы мамыр айында франсЯның 21- кезектi презйдентi, 1988–жылы мамыр айында жалғасты презйдент болып сайланады. 1961-, 1981–және 1983–жылы жүңгөдә 3 рет сапарда болған.


    2009–жылы қаңтардың 8–күнi, б м ұ хәүiпсiздiк алқалар кеңесi гәзәдә соғыс тоқтатүдың 1860–нөмiрлi қаүлы жобасын мақұлдайды, алайда а қ ш бұл қаүлыға даүыс бермедi. Б м ұ ның бас хатшы пан жюын йзрайлЯ және хамасты қаүлыға қүрмет етүге үндеп, екi жақ ұзаққа созылған соғысты аЯқтатып, соғыс тоқтатү келiсiмiне қүрмет етүлерi керек дедi.

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">