00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар

Қарт ана жазған қара өлең

Келуқайнарі :Жүңгө қазақ радё торабы | Жауапты редактор:Әйнәгүл | Жаңаланған уақыт:2014-01-07

ұсыныс етiлген тiлшi мұқамадй шәрiп ұлы мен ерiктi тiлшi қабдырақыман шадыр ұлы хабарлайды.


аүылыңда қартың болса жазып қойған хәтпен тең демекшi өткен тарйхтың күәсiндәй болған, ғасырға жүық жас жасаған, көненiң көзi, жанды тарйхтың өзi болған қәдiрмендi қартымыздың бiрi озйпа еркеқәрә қызы. Қәдiрмендi қартымыз 1918-жылы тамызда көктөғәй аүданында түылған. Қәзiркөктөғәй аүданы күртi аүылының күртi қыстағында тұрады. Қәдiрмендi қартымыз қәтiгез жәүгершiлiк заманда түылсада өзiнiң сергекте, сезiмшiл түма зеректiгiмен ұлы даналардың ақыля, шешенде шежiре тәлiмiн зейiн-зердесiне сақтап, өзiнiң болашақ өмiрiнiң оқүлығы ретiнде ұғынып, торқалы тойлардан қалмай, қазақтың қара өлең, айтыс өлеңдерiн есiне сақтап, жүрегiне ұялатып, қазақ тарйхындағы қйса-дастандарды жатқа алып, ой өресiн жоғарлатады. Оқү орайы болмағандықтан өзiнiң түма тәләнтiмен дүнйеге болған сана саүясын бекемдеп, өмiрге үмiткерлiк сенiммен қарайды. Ол аүылдың өлең тойдарынан қалмай жаттаған өлеңдерiн айтү арқылы үлкендердiң ықлас, батасын алып, ғасырға жүық өмiрiнiң жарымы өткен ғасырдағы азаттықтан бұрынғы қәрәтүнек қаптаған қоғамда өцеде отбасы әйелдерiнде болүға тйiстi асыл қәсйетi арқылы ақылына көркi сай болып, бiр аүылдың ұйытқысына, өнегелi қормал анаға айналады.


азаттықтан кейiн озйпа апамыз азаттықтың ақ таңын әнге қосып, сөцялйстiк қоғамды жырлап, қоғамдық iстерге, наүқанды еңбектерге белсене қатынасып, бырқанша рет үздiк қызыл түшы, еңбек озаты болып даңқ төрiнен көрiнедi. Озйпа апамыз қоғамдық iстердiң мүдесiнен шiғүмен қатар отбасында қормал ана болып, ұрпақтарын ұлағатты, қоғамға жарамды адам етiп тәрбйелеп аналық борышын ада етедi. Қәдiрмендi қартымыз жақынғы жылдардан бергi партяның абзал саясатын, түған жердiң жетiстiктерiн орамды өлең жөлдәрiмен өрнектеп, тыңдарманның құлақ құршын қандырып, өз ортасында үгiтшi бола бiлдi. Ол ұлы отанды, түған жердi, партяның абзал саясатын жырға қосып, ғасырға жүық ғұмырын өлең жiрмен өрнектедi.


озйпа еркеқәрә қызының ғасыр жасында түған жерге арнаған өлеңi:
көктөғәй таүыңда асыл, тасыңда асыл,
көрiктi көрiнедi жерiң жасыл.
iшiнде осы асылдың жүрген халық,
көңiлi көтерiлiп сүдай тасыр.
жерiңде алтын көктөғәй, сүыңда алтын,
жайлаүыңнан соғады самал салқын.
сары алтының салаүатты асырғанда,
алып ұшқан көңiлiң емен жарқын.
ертiстiң сүы ағады арал-арал,
қоңыраң қойдай өрген бұғы марал.
асылы ақтарылған алтын, күмiс,
шырымтал, сүтас, қайлан, күлмйт, берәл.
даңқыңды аспандатып алып ұшты,
бақ берген байлығымды жаным құшты.
темiр, көмiр, мұнайың толып жатыр,
жаратқан осы асылды қүдiрет күштi.
көз жетбес ұлан қайыр далаң жатыр,
кәсiптенiп өзгертер халқым батыр.
мысалға алдым, асыл кендi бiрнеше аүыз,
айтылмаған асылың толып жатыр.
байлығы нү өрмәнмен қарағайы,
мұнай тасып, жөңкiлген қарамайлы.
төрт түлiгiң толқсып, жерге сймай,
ырысты мекен дүнйенi ағалайды.
байлығы түған жердiң мол емеспе,
жаңалықты жарататын қол емеспе.
ақбас таүдан ағады сансыз бұлақ,
ұлы ертiс мұзды мұхйтқа қойды емеспе.
алтын дәнi жайқалған далалары,
бой көтерген көрiктi қалалары.
ел бастаса ақылды даналары,
жас ұрпақ оқып жатыр балалары.
арда сүы тасыса өткiзбейдi,
шын жүйiрiк оза шаүып жеткiзбейдi.
жер-жердi салыстырып айтар болсам,
көктөғәй бәйлiғiмен көк тiрейдi.
өлеңдi түған жерге арнадым ғой,
рүхын ұлылардың жалғадым ғой.
ғасыр жас жасағаным сенiң арқаң,
бұл менiң iшiмдегi арманым-ғой.
көктөғәй құтты мекен аүылымыз,
дүнйеге танылған жыр әнiмiз.
жыл сайын ақын, байқаү дүмандаған,
дамыған сөцялйстiк дәүiрiмiз.
болашақ ұландарға жөн сiлтеймiн,
жетпеседе арманға қол сiлтеймiн.
өсйет жаздым ғасырдың белесiнде,
естелiк ұрпақ үшiн болса деймiн.
ел жұртым аүыл-аймақ болсын аман,
қарыштап дамй берсiн осы заман.
тiлеймiн ұрпақтарға бақыт байлық,
өсiмен қара өлеңiм болсын тәмәм.


сүретте: озйпа апамыз көпке ақ батасын берүде.


сүретте: озйпа апамыз түiс-түғәндәрiмен бiрге.

 


көктөғәй аүдандық рәдё-телевйзя мекемесiнен

Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号

OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">>> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1"> OLDSRC="News_list.css" OLDID="405" RELATED="1">