ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

وزەكتى ماقالالار

ورنىڭىزدان اتىپ تۇرعاندا «كوز الدىڭىز قاراۋىتا ما»؟

来源:央广网     |责编:达吾力别克|     发布日期: 2021-07-17 12:27

ورنىڭىزدان اتىپ تۇرعاندا «كوز الدىڭىز قاراۋىتا» ما؟ ءسال قاراماڭىز! اۋرۋدىڭ سيگنالى...

وتىرعان ورنىڭىزدان اتىپ تۇرەگەلگەندە باسىڭىز اينالىپ، كوز الدىڭىز شۇبارتىپ، قاراۋىتىپ كەتەتىن جاعدايعا ۇشىراپ كوردىڭىز بە؟

 

مۇنداي كەزدە كوبىنشە تام قابىرعاسىنا سۇيەنىپ، قالپىڭىزعا كەلگەنشە از كەم تۇرىپ ەلەمەي ءجۇرىپ كەتە بەرەتىندەر از ەمەس.

 

ەلدىڭ كوبى بۇنى قان ازدىقتىڭ سەبەبى نەمەسە قالجىراعاندىكى، تۇكتە ەتپەيدى دەپ قارايدى. ءبىراق، مۇنداي بەلگى ءمالىم ءبىر اۋرۋدىڭ الدىن-الا بەرگەن سيگنالى بولۋى مۇمكىن. بۇعان ءسال قاراماڭىز!

 

01

 

اتىپ تۇرعاندا كوز الدىڭىز قاراۋىتۋىنىڭ سەبەبى نە؟

 

كوز الدىڭىز قاراۋىتۋ دەگەندە تۇتقيىل كوز بۇلدىراۋ، انىق كورە الماۋ، باس اينالۋ، قۇلاق شىڭىلداۋ سياقتى بەلگىلەردى كورسەتەدى. دەگەنمەن ونىڭ ۋاقىتى تىم ۇزاق بولمايدى.

 

مۇنداي ماسەلەنىڭ تۋىلۋىنىڭ سەبەبى باستى تومەندەگى بىرنەشە ءتۇرلى بولادى.

 

1. تۇزۋلىك سيپاتتى تومەن قان قىسىمى

 

«دەنە سيپاتتى تومەن قان قىسىمى» دەپ تە اتالادى، ءتۇزۋ جاتىپ نەمەسە جۇرەلەپ وتىرىپ شۇعىل تۇرعاندا باس اينالىپ، كوز قاراۋىتاتىن جاعداي.

 

جۇرەلەپ وتىرىپ اتىپ تۇرعاندا، كەۋدە-ءىش قۋىسىڭىز بەن باس بولىمىڭىزدەگى قاننىڭ بوگەلىپ تۇرۋىنا بايلانىستى، قان شۇعىل بەل، اياق بولىمىنە اعىپ كىرەدى دە، دەنەڭىزدىڭ جوعارى بولەگى مەن باسىڭىزعا قان جەتىسپەيتىندىكتەن، ۇلكەن ميعا قان ۋاقىتتىق جەتىسپەي قالادى.

 

سەبەبى، مي جۇيەسى قان مەن وتتەگىنىڭ قامداۋىنىڭ بوگەتكە ۇشىراۋىنا وتە سەزىمتال كەلەدى، ميعا قان مەن وتتەگى 3 سەكۋند جەتىسپەسە، باس اينالىپ، كوز شۇبارتادى، 10 ~ 20 سەكۋند توقتاپ قالسا، تالىپ قالاسىز.

 

سونىمەن بىرگە اتىپ تۇرەگەلگەندە، كوزدىڭ كورۋ تور قابىعىنا دا قان جەتىسپەي قالاتىندىقتان، كوز نەرۆ كلەتكالارى تىتىركەنۋگە ۇشىراپ، ۋاقىتتىق سيپاتتى كوز مۇنارتىپ، شۇبارتىپ كەتەدى.

 

2. قانت قۇرامنىڭ تومەندىگى

ءىشىنارا قانتتى سۋسامىر (قانتتى نەسەپ) اۋرۋىنا شالدىققاندار ۋاقىتىندا تاماقتانىپ تۇرماسا نەمەسە وزەگىڭىز تالىپ اشىعىپ كەتسەڭىز، قانداعى قانت قۇرامى تومەندەپ كەتەدى دە، باس اينالۋ، كوز قاراۋىتۋ، دەگبىرسىزدەنۋ سياقتى جاعدايلار كورىلەدى.

 

مۇندا مي جۇيەسىنىڭ قۋاتى قان قۇرامىنداعى قانتتىڭ قامداۋىنا سۇيەنەتىندىكتەن، قانداعى قانت قۇرام جەتىسپەسە، مي جۇيەسىنىڭ قۋاتى السىرەيدى دە، باس اينالىپ، كوز قاراۋىتادى.

 

3.جۇرەك-قان تامىرلارىنداعى اۋرۋ

جۇرەك-قان تامىر اۋرۋى بارلار، مىسالى، جۇرەككە قاتىستى تومەن قان قىسىمى، جۇرەك سوعۋى قالىپسىزدىعى، جۇرەك قۇلاقشاسى اۋرۋ، جۇرەك بۇلشىق ەتى ولەتتەنۋ سياقتىلار، جۇرەكتىڭ قان اينالىسى كەدەرگىگە ۇشىراسا، بۇكىل دەنەنىڭ قان اينالىسىنا ىقپال كورسەتەدى. كەي جاعدايدا كەنەت باسى اينالىپ نەمەسە كوز قاراۋىتىپ كەتەتىن جاعدايلار سونىڭ سەبەبى.

 

4.مويىن ارتەرياسىنىڭ قاتايۋى

 

ەگەر مويىن ارتەرياسىنىڭ ىشكى بولەگىندە شۇبار داقتار پايدا بولسا، ارتەريا تامىرى تارايادى دا، ميعا قان جەتىسپەي كوز قاراۋىتۋ جاعدايى تۋىلادى.

 

5. باسقا

 

قان تامىر شاتاسۋ سيپاتتى باس اينالۋ، كوڭىل كۇي وزگەرىسى، دەنەنىڭ قاتتى قاقساپ اۋرۋى، ورتانىڭ تىمىرسىق ىستىق بولۋى ت.ب.

 

ارتەريا تامىرىنىڭ تارايۋى سيپاتتى باسى اينالۋ، شۇعىل بۇرىلعاندا نەمەسە قىلقىنعاندا، مويىننىڭ ارتەريا تامىر رايونىن ۋقالاعاندا كوز قاراۋىتاتىن جاعداي بولادى، كەيدە ءتىپتى ءوز وزىنەن كوز قاراۋىتادى.

 

جاعداي سيپاتتى باس اينالۋ، فيزولوگيالىق سيپاتتى باس اينالۋ دەپ تە اتالادى، ۇلكەن-كىشى دارتكە وتىرعاندا، جوتەلگەندە، سۋعا سۇڭگىگەندە جانە جۇتىنعاندا باسى اينالىپ، كوزى قاراۋىتۋ.

 

 

02

 

 كىمدەر ەرەكشە ساق بولۋ كەرەك

 

الدىمەن، اقاۋسىز ەرەسەك ادام جۇرەلەپ وتىرىپ اتىپ تۇرعان كەزدە كوزى قاراۋىتىپ كەتەتىن بولسا، كوبىنشە تۇزۋلىك سيپاتتى تومەن قان قىسىمىنىڭ سەبەبى بولىپ، باس اينالعان زامان وتىرا قالىپ، جۇرەككە قان جەتىسىپ، كوزىڭىزدىڭ قاراۋىتقانى تارعاننان كەيىن، ورنىڭىزدان اسىقپاي تۇرساڭىز بولادى.

ورتا جاستاعىلار مەن قارتتار جونىنەن ايتقاندا ەگەر تۇتقيىل كوزى قاراۋىتۋ جاعدايى ءبىرشاما سالماقتى، فيزولوگيالىق فاكتورلارمەن (قالجىراۋ، اشىعۋ، كوڭىل كۇي وزگەرىسى سياقتى) قاتىسىز بولسا، دەركەزىندە شيپاحاناعا اپارىپ، جۇرەك-مي قان تامىر جۇيەسىنە قاتىستى اۋرۋ بار-جوعىن تەكسەرتۋ كەرەك.

 

سوزىلمالى سيپاتتى اۋرۋعا شالدىققاندار جونىنەن، ەسكى سىرقاتپەن قاتىسى بار-جوعىن ءجىتتي باقىلاپ، اۋرۋدىڭ اسقىنعان-اسقىنباعانىن قاداعالاپ، دەركەزىندە شيپاگەردەن كەڭەس الىپ وتىرۋى كەرەك.

 

03

 

كوز الدىڭىز قاراۋىتسا، نە ىستەۋ كەرەك؟

 

1. جۇرەلەپ وتىرعان كەزىڭىزدە تىم ۇزاق وتىرماڭىز، ءار ەكى مينۋتتا ءبىر تۇرەگەلىپ، قان اينالىسىڭىزدىڭ ىركىلىسسىزدىگىن ساقتاڭىز؛

 

2. ورنىڭىزدان اتىپ تۇرماڭىز، تۇرۋدان بۇرىن بىرنەشە سەكۋند بەلىڭىزدى ءيىپ ارەكەتتەنىپ الىپ تۇرىڭىز نەمەسە اسىقپاي تۇرەگەلىڭىز؛

 

3. تۇرعان كەزىڭىزدە كوز الدىڭىز قاراۋىتسا، ابىرجىماي، قايتا وتىرا قالساڭىز، قاننىڭ اينالىسى قالپىنا كەلەدى، سودان اقىرىن ورنىڭىزدان تۇرساڭىز، جىعىلىپ قالۋدىڭ الدىن الۋعا بولادى.

4. سول مايداندا ماڭايىڭىزداعىلاردان كومەك سۇراڭىز.

 

5. ەگەر مۇنداي جاعدايلار كوپ قايتالاسا نەمەسە ءبىر مۇنشا ۋاقىتتان كەيىن ارەڭ قالپىڭىزعا كەلەتىن بولساڭىز، ەرتەرەك ەمدەلىپ، سەبەبىن انىقتاتقانىڭىز ءجون.

 

6. كۇندەلىك تۇرمىستا، ۇيلەسىمدى ازىقتانىپ، ۇيقىنى قاندىرىپ، شارشاپ-قالجىراۋدان ساقتانىپ، قالىپتى ماشىق جاساپ تۇرىڭىز.

 

اۋدارعان: جازيرا بولاتباي قىزى

 

 

 

    中央广播电视总台 央广网 版权所有

    ورنىڭىزدان اتىپ تۇرعاندا «كوز الدىڭىز قاراۋىتا ما»؟

    ورنىڭىزدان اتىپ تۇرعاندا «كوز الدىڭىز قاراۋىتا» ما؟ ءسال قاراماڭىز! اۋرۋدىڭ سيگنالى...