00:00:00  
 
бас бет хабарлар Орта азиа медиаларға назар Ұлағат азаматтың айтары економика айдыны заң жане замана Парасат
агугай шалқар дариғай - даурен Алем аясында арнаулы хабар радио туралы арна кескін Бижиңдегі қазақтар
Орта азиа йынформатсиалары
Евро-азя хабарлары
Йндыстан азядағы марысты барлаған тұң
Мөсквәдә ұлттар ынтымағы күнiнде ереүi
Ресейлiктер гүлге айрықша әүес
Мөсквә қаласындағы дохтырханаларда к
Үкрәйнәнiң бұрынғы мәнсәптiсi лүсенкө
Үкрәйнә презйдентi тймөшенкөнiң одақт
Ресей 2025-жылға дейiн 70 мйллярд рүблй бо
Ресей елшiлiгi сыряның әлеппө қаласына
Европаның жылқы етi сойқаны азяны шарп
Ресей әлеүметтiк ортада темекi шегүге
Ресейде 600 ден астам пәрләмент мүшесi 20
Ресейге салмағы он мың тонналық метеө
Ресей мен қазақстан әүе қорғаныс жүйе
Ресей қйыр шығысты көркейтүде жүңгөнi
Ресей мен үкрәйнә табйғй гәз жөнiнде т
Түркя-әзербәйжән-қiрғiзстән-мүңғөлялә
Кйевтегiлер еврөпә одақ саясатшыларын
Пүтйн ресейдiң сйря босқындар мәселесi
Ресейдiң бiр балықшылар кемесi жапоня т
Үкрәйнә мен ресей арасында жаратылыст
Бо-аү азя талқысының 2013–жылғы орта шағ
Ресей мен қазақстан арасындағы барлық
Пүтйн торап шабүлына қарсы аттанды
Грүзяның астанасында жйналыс өткiзiлiп
Үкрәйнәнiң бұрынғы зұңлйы тймөшенкөнi
Ресей орта бастаүыш мектептерде есiрт
Белөрөссянiң зұңлйы сол елдегi құрылыс
Үкрәйнә теңiз армясының мүддесi үшiн жа
Ресейдiң якүтя респүблйкәсiндә қасқыр
Үкрәйнә көммүнйстiк партясының көсемi:
Тймешенкө "тұрғындардың бойсұнбаү" ұқ
Белөрiс сыртқы iстер мйнйстрлiгi рё-де-ж
Пүтйн: ресейдiң дамүы азяға байланысты
Ресей үкiметi жоғары мәнсәптiләрдiң пен
Ресейдiң сыртқы iстер мйнстры таяүда ү
Пүтйн еврөпә-әзя шарүашылық ортақ тұл
Ресей G20 тобының кезектi төрәғә елi бол
Ресейдiң тораптағы мазмұндарды басқар
Ресейде 1300 адам үсiп өлдi
Оүбама ресейге мәңгiлiк қалыпты саүда
Ресейде 70 жылдан берi болып көрмеген қ
Ресей б м ұ хәүпсiздiк алқалар кеңесiнiң
Жүңгө мен қазақстан ара 2-тармақ темiр
Пүтйн мен медеведөв үшiншi рет селбесiп
Қаңтардан қiркүйекке дейiн ресейде 200 м
Ресейде тағы да қалың қар жаүды
А қ ш федрәцялiқ тексерү мекемесi сталй
Ресейде босықындарға арналған жаңа са
Партя 18-құрылтайынан кейiн жүңгө басшы
Қырғызстан мен тәжiкстәндә тұрмыс кешi
Ресейдегi тегеүiрiндi тараүлар бйыл сөл
Ресейдегi үкiметке қарсы топ желтөқсән
Евро-азя шарүашылық көмйтетi кеден баж
Ресей азя-тынық мұхйт базарын жаратыл
Ресейдегiшiнәрә респүблйкәләр атын өз
Ресей жүңгөнiң сыртқы саясатында а қ ш
Ресей сатқындарды жазалайтын мемлеке
Гөрбәчев жаңа кiтәп жазып бұрынғы сөүе
Ресейдiң жаңадан тағайындалған мемлек
Ресейдiң мұнай експөртiндәғi жаңадан ж
Мөсквәдәғi кремл сарайы 50 мйллярд әмер
Ресейдiң өңтүстiк шекәрә хәүiпсiздiгiн к
Пүтйн жарақаттан сақайды
Ветнәм ресеймен, қәзәқстәнмен және бе
Ресей қырғызстан мен тәжiкстәндi қәржi
Жүңгөнiң көрiнбес соғыс айропланы а қ ш
Ресей қомақты қаржы ажыратып азя жара
Ресей франсяның әүе кеңiстiгiн барлады
Алпы таүындағы оқ шығарү үақйғасы сад
Грүзяның сыртқы iстер мйнйстры ресейм
Ресей саүда кемесi өхөцкй теңiзiнде үшт
Ресейдiң сыртқы iстер мйнйстры ресей о
Түркянiң сақшы жағындағылар 5 тонна на
Ромйнй ресей мен пүтйiнге қатаң позйця
Бйыл елiмiзден 13 мың 800 мұсұлман қаүым м
Зат бағасының күрт қымбаттаүынан ресе
Грүзяның жаңа зұңлйы реәл қәжет үшiн р
Пүтйн түркядәғi сапарын кешеүiлдеттi
Елымыз дүнйе бойынша қарттанү аяқ алы
Бiртүтәс ресей партясы жерлiк сайламда
Ресей, қазақстан, белрүс үш ел кеден ба
Нато грүзянiң натоға кiрүiн тосүға бөлм
Пүтйн жапонша күрестiң 8-дәрежесiн алды
Қазақстан мен ресей 2013-жылы көршiлестi
Жүңгө-қәзәқстән дәстүрлi мәденйет сая
Мұңғұля ленйннiң ең соңғы мүсiнiн алып
Ресей әнглянiң ядро електр стансясына
Қазақстан мен ресей 2013-жылы көршiлес о
Жүңгө мен қазақстан шекәрәсiндәғi қаза
Ресей әнгiлянiң ядро електр стансясына
Қазақстан мен ресей 2013-жылы көршiлес о
Ресей қазақстаннан автомобйыл завтын
Ресей гәзетi байлық таласы 3-дүнйе соғы
Ресей мен қырғызстан әскерй iстер база
2015-жылы азядағы ерен байлар 2 мйллён 67-
Ресейдiң дүнйе саүда ұйымына кiрүi жүңг
Жүңгө серiк әхметөвтiң қазақстанның зұ
Медеведев пүтйнды ашық сындады
Тәүелсiз елдер достастығының бақылаүш
Орта азя хабарлары
Ресейдiң белдi мәнсәптiсi а қ ш өзiнiң ай
Әлемдiк екөлөгя саяхат бйкешiн бағалаү
Ресей мән саптылары дүнйе шарүашылық
Орта азя мемлекеттерi халқаралық тоғы
Ресей жүңгөмен жаңалық жаратү саласын
Орта азя хабарлары
Орта азя жаңалықтары
Ресей ай шарында автоматты бекет салм
Қазақстанның кен саласындағы маманда
Қазақстан мен қырғызыстан шекәрәсiндә
Ресей електрлi әвтөкөлiктердiң негiздiк
Ресей өүлймпйк спорт жарысында медәл
Қазақстан мен қырғызстан шекәрәсiн екi
Ресей, қазақыстан, қырғызстан, тәжiкiст
Қаңтардан шiлдеге дейiн ресейде мұнай
Алдыңғы жарым жылда ресейдегi мал шарү
Ресейдiң зұңлйы медевдев ресей қырғыз
Алдыңғы бес айда қазақстан мен жүңгөнi
Ресей бйыл тамыз айында дүнйе саүда ұй
Шяңгәң пасфорты барлар қазақстанға вй
Ресей шарүашылық мйнйстрлiгi орталық б
Ресей мен жүңгө қазақстанның серiктес
Мәнсәп сатү қазақстанда кiрiсi ең мол с
Орта азя йнформацялры 2012-жылы 20-сәүiр
Қазақыстан шiмкент қаласында метәл қо
Қырғызстанның пәрләмент сайламында қ
Қазақыстан пәрләментi бёлөгялiқ жанар
Өзбекiстән 2011- жылы жоғары қарқынды т
А қ ш мен ресей орта азяның стрәтегялi
Қырғызстан еврөпә – азя ортақ тұлға қо
Түркiменiстәннiң теңiз айдынындағы мұн
Түркiменiстәннiң теке жаүмыт жылқысыны
Қазақстанның прйздентi нұрсолтан нәзә
Тәүелсiз елдер достастығындағы елдерд
Қазақстан үкiметi қаүлы мақұлдап, дүнй
Қазақ радио торабының байланыс әдырысы: Електронді почта :

Әдырысы : Бижиң қаласы фушиңмын сыртқы кошесі 2-аула жұңго радио торабы почта нөмыры :100866
Телефон:010-86093114 400-668-0040 Факыс :010-63909751
E-mail:cn@cnr.cn
Торапта таратылатын дыбыс кескін бағдарламаларының рұхсат нөмыры 0102002
Орталық халық радио стансиасы баспа ұқығы (C)
网上传播视听节目许可证号 0102002 京ICP备05065762号