ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

مەكداد ا ق ش پەن ونىڭ باتىستاعى وداقتاستارىن «ەكونوميكالىق تەررورلىقتى» دوعارۋعا قۋزادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2021-09-28 09:50

 

ٴوز حابارىمىز. سيريانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترى مەكداد 9-ايدىڭ 27-كۇنى ب م ۇ 76-كەزەكتى جينالىسىنىڭ ادەتتەگى ايتىسىندا ٴسوز سويلەپ، ا ق ش پەن ونىڭ باتىستاعى وداقتاستارىن «ەكونوميكالىق تەررورلىقتى» دوعارۋعا قۋزادى. 

    مەكداد بىلاي دەدى: ادامدىق ۇقىقتى قورعاۋ دەگەن جەلەۋمەن جۇرگىزىلگەن جازا ٴىس جۇزىندە جاي حالىقتى قىناداي قىرىپ، ولاردى نەگىزگى ۇقىقتارىنان، جۇيەدەن دەنساۋلىق ۇقىعىنان، ازىق-تۇلىك زات ۇقىعىنان جانە تىرشىلىك ۇقىعىنان ماقۇرىم ەتۋ بولىپ تابىلادى. 

    مەكداد بىلاي دەدى: كەيبىر ەلدەردىڭ زورەكەرلىك ساياساتى مەن كيلىگۋ قاسكۇنەمدىگىنە باعىتتاي وتىرىپ، رەسەي مەن جۇڭگو حالىقارالىق زاڭدى قورعاۋ، حاۋىپسىزدىك پەن ورنىقتىلىقتى قورعاۋ، دۇنيە ٴجۇزىنىڭ دامۋىن جەبەۋ جولىندا قۇلشىنىس جاسادى. سيريا رەسەي مەن جۇڭگونىڭ قۇلشىنىسىن قولدايدى.


اۋدارعان: گۇلنۇر قابىلقاق قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

مەكداد ا ق ش پەن ونىڭ باتىستاعى وداقتاستارىن «ەكونوميكالىق تەررورلىقتى» دوعارۋعا قۋزادى

دۇنيە ٴجۇزىنىڭ دامۋىن جەبەۋ جولىندا قۇلشىنىس جاسادى. سيريا رەسەي مەن جۇڭگونىڭ قۇلشىنىسىن قولدايدى